Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Лечение на рак на белите дробове

Лечение на рак на белите дробове

Рак на белите дробове е ракът с най-висока смъртност в цял свят. Засяга четири пъти повече мъжете спрямо жените и рискът от развитие на този вид рак нараства с възрастта. В 80% от случаите е предизвикан от тютюнопушенето. Други рискови фактори са замърсения въздух, излагане на отрови и радиация, както и наследственото предразположение.

Методи за диагностициране на рак на белите дробове

При съмнения за рак следва да се направи преглед:

  • образна диагностика (рентгенография, компютърна томография или бронхоскопия) на гръдния кош;
  • цитологично изследване на храчката.

За поставяне на окончателна диагноза се извършва биопсия и патологично изследване. Биопсията може да бъде извършена:

  • чрез вземане на материал по време на бронхоскопията;
  • чрез аспирация с игла по време на рентгенографията или компютърната томография.

Определянето на стадия на белодробния рак е комплексен процес, тъй като е свързан с множество характеристики на тумора и се измерва по скала. Стадирането на вида рак на белия дроб се базира на размера и локацията на тумора, дали туморът е навлязъл в лимфните възли и в тъканите в гръдния кош, дали се е разпространил извън гръдния кош. Методите за стадиране включват позитронно-емисионна томография (PET), медиастиноскопия и биопсия, коремна  ехография, коремни компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс, мозъчен ядрено-магнитен резонанс, костна сцинтиграфия. Стадиите се класифицират от I до IV. Принципно по-ниската цифрова индикация I и II показва, че туморът е малък и не се е разпространил в отдалечени органи, и обратно цифровата индикация III и IV показва, че туморът е по-голям и е метастазирал. Стадият е важна характеристика, с помощта на която се определя какво лечение да се приложи и какъв план за лечение да се следва.

Лечение на рак на белия дроб

Съществуват два основни вида рак на белия дроб – дребноклетъчен и недребноклетъчен. Дребноклетъчните видове рак се развиват и разпространяват бързо и се повлияват от химиотерапия и лъчетерапия. Недребноклетъчните ракови заболявания се развиват по-бавно и биват няколко вида: плоскоклетъчен (епидермоиден или сквамозен), аденокарцином, едроклетъчен или смесен. В ранен стадий се прилага хирургично лечение, а може да се  приложи и лечение с химиотерапия и/или лъчетерапия.

Дребноклетъчният рак често се категоризира или като „ограничено“ или като „разпространено“ заболяване. Тази система помага да се определи най-ефикасното лечение. При това заболяване не се препоръчва хирургично лечение. Лечението на дребноклетъчния рак се извършва чрез химиотерапия, но в зависимост от степента на разпространяване се прилагат различни методи.

  • Лечението на ограничено едностранно заболяване от дребноклетъчен рак започва едновременно с химиотерапия и лъчетерапия. Докато се прилага лъчетерапия, в определени дни се комбинира с химиотерапия. След завършване на лъчетерапията, химиотерапията продължава още известно време преди да се прекрати.
  • За лечение на разпространен дребноклетъчен рак се прилага химиотерапия с цел да спре или забави развитието на болестта. След определен период, химиотерапията може да бъде прекъсната или лекарствата да се заменят. При необходимост може да се бъде приложена локална лъчетерапия (бял дроб, кости и т.н.).

Стадиите на недребноклетъчен рак изискват различно лечение. Възможностите за третиране в ранен стадий включват пълно хирургично отстраняване на тумора, докато в по-късните стадии туморите могат да бъдат третирани с химиотерапия или радиотерапия. В много напреднал стадий, когато разпространението на тумора не подлежи на лечение, се прилагат и медикаменти за намаляване на болката.

При туморите в начален стадий (І или ІІ стадий) хирургичната намеса е първият избор и в над 70% от случаите, резултатът е пълно излекуване.

Но когато съществуват придружаващи заболявания, радиотерапията е първият избор за лечение. Тя допринася за увеличаване на преживяемостта на пациента. След хирургичната интервенция може да се наложи извършване на допълнителни процедури с химиотерапия или лъчетерапия. Лечението с  химиотерапия или комбинацията от химиотерапия и лъчетерапия е приоритет при пациенти в напреднал стадий на болестта.

Оперативно лечение се изразява се в цялостното премахване на болния  лоб  на белия дроб, наречено лобектомия. При някои пациенти може да се наложи пълно отстраняване на белия дроб, наречено пулмонектомия. Ракът на белия дроб е заболяване, често придружено от хронични респираторни заболявания, които повлияват на способността и капацитета на белия дроб. Затова при решение за пълна пулмонектомия капацитетът на другия бял дроб на пациента трябва да бъде достатъчен.

  • Лъчетерапия се прилага като алтернатива на оперативното лечение в ранен стадий на заболяването, когато хирургичната интервенция не е желателна или когато пациентът не желае оперативно лечение. Лъчетерапия се прилага и следоперативно, в зависимост от степента на разпространение на тумора.
  • Химиотерапия се прилага в ранен стадий, след оперативното лечение, в зависимост от степента на разпространение на болестта. Обикновено се прилага краткосрочно, в рамките на няколко месеца.

За лечение на недребноклетъчен рак.

 При което размерът на тумора е увеличен и се разпростира в околността, в областта между двата бели дроба (медиастинум) могат да бъдат използвани и трите метода на лечение.

  • Химиотерапия преди хирургична намеса – Хирургичното лечение отново е основно и най-съществено, ако болестта не се е разпространила в медиастиналните лимфни възли. Въпреки това, за повишаване успеха на операцията, лечението започва с краткосрочна химиотерапия, в рамките на няколко месеца. В зависимост от реакциите на химиотерапията, може да се извърши операция. Също може да се приложи лечение, състоящо се едновременно от лъчетерапия и химиотерапия.
  • Химиотерапия и лъчетерапия – В случаите когато болестта е засегнала медиастиналните лимфни възли, лечението се извършва в комбинация от лъчетерапия и химиотерапия едновременно, или няколко месеца химиотерапия, последвана от лъчетерапия.

При разпространение на болестта извън белите дробове, или при разпространение в далечни органи (метастази), или след неуспешни предхождащи лечения, се прилага химиотерапия или локална лъчетерапия.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg