Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Рак на панкреаса – диагностициране и лечение

Рак на панкреаса – диагностициране и лечение

Успешното лечение на рак на панкреаса зависи от множество фактори. Преди всичко да се диагностицира в ранен стадий, защото рядко причинява някакви симптоми. Същевременно рака се лекува по-трудно, ако туморът е голям или се е разпространил в други области на тялото. Затова пациентите, които са в рисковите групи или проявяват симптоми за рак на панкреаса трябва да бъдат подложени на изследване. Ракът на панкреаса може да се подозира, ако са налице  находки като палпируема маса в корема или увеличен черен дроб (хепатомегалия). За поставяне на окончателна диагноза и стадиране е необходимо да се направи ултразвук на корем, томография, ЯМР или ПET / КT.

Методи на образна диагностика

Тъй като панкреасът е между стомаха и черния дроб, е трудно напълно да се визуализира при ултразвуково изследване. Затова може да се извърши образна диагностика по няколко метода. При ЕУС (ендоскопска ултрасонография) – през устата към гастроинтестиналния тракт се спуска тънка тръба за вътрешно обследване на панкреаса. Друг метод, наречен ЕРХПГ (ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография) също включва поставяне на тръба в устата. Инжектира се контрастно вещество в жлъчните и панкреатичните канали и по този начин се прави подробно образно изследване на панкреаса. Друго подробно образно изследване на панкреаса е MRCP (магнитно-резонансна холангиопанкреатография).

Окончателната диагноза се поставя чрез биопсия под инструкциите за ендоскопски образни методи. Патологичните изследвания, молекулярните анализи разкриват подтипа на рака в този биопсичен материал. На тази база се прави стадиране, за да се определи метода на лечение. Раковият маркер CA19-9, който може да бъде измерен в кръвта, е от полза при диагностициране и проследяване на лечението на рак на панкреаса. Трябва обаче да се отбележи, че този маркер може да бъде нормален при някои видове рак на панкреаса

Лечение на рак на панкреаса

Лечението на рак на панкреасът се определя според вида и стадия на рака. При планиране на лечението трябва да се вземат под внимание възрастта, общото здравословно състояние и  изследванията на функциите на органите. Трите основни метода за лечение на рак на панкреасът са операция, системно лечение и лъчетерапия. Системното лечение се състои от химиотерапия (интелигентни молекули) и имунотерапия (лечение чрез имунната система). Докато при някои стадии на рак на панкреасът се изисква само един метод на лечение, при други може да се изискват комбинации от повече начини на лечение.

Хирургично лечение на рак на панкреаса

Тъй като рак на панкреаса обикновено се открива в напреднал стадий, шансът за операция е ограничен само до определени случаи. Ако ракът е разположен в главата на панкреаса, тогава панкреасът може да бъде отстранен чрез разширен хирургичен метод, така наречената Whipple процедура. Тази процедура е технически трудна и включва отстраняване на главата на панкреаса, част от дванадесетопръстника, жлъчния мехур, част от жлъчния канал и близките лимфни възли. Останалите части от панкреаса и стомаха се свързват на следващ етап. Туморите, разположени в други места на панкреаса, също могат да бъдат отстранени оперативно. Пациентите, чийто панкреас е напълно отстранен трябва да приемат инсулин и други панкреатични ензими чрез външни средства до края на живота си. Ако ракът на панкреаса се е разпространил в големите вени в близост до панкреаса, оперативно лечение обикновено не се провежда.

Какви са шансовете за положителни резултати?

Технологичните разработки в областта на медицината през последните години увеличават шанса за успешно лечение на рак на панкреаса. Провеждат се много клинични проучвания с новооткрити или произведени множество системни средства за лечение в тази област. Положителни резултати при лечение на рак на панкреаса могат да бъдат постигнати, ако е диагностициран във възможно по-ранен стадий. Ако имате фамилна обремененост или наблюдавате симптоми за рак на панкреаса, трябва да се подлагате на редовни прегледи.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg