Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Ракът на гърдата покосява 1 400 000 жени годишно

Ракът на гърдата покосява 1 400 000 жени годишно

Ракът на гърдата е най-често срещането раково заболяване в световен мащаб, както в развитите, така и в развиващите се страни. В страните с ниски и средни доходи честотата на заболяването, през последните години, се увеличава с бързи темпове. Причините за това са както липсата на информираност за ранното откриване на това заболяване, така и невъзможността за достъп до здравни услуги.

Както всяка година, така и тази, Анадолу Медицински Център проведе симпозиум

Той е посветен на конкретен онкологичен здравен проблем. Събитието се проведе през месец септември и беше посветен на коварната болест – рак на гърдата. Този проблем е със значими обществени и социални последици, който покосява 1 400 000 жени всяка година.

Участниците обсъдиха последните новости в методите за лечение на жестоката болест. Също състоянието на настоящите методи и текущи изследвания. Както и възможните рискове и лечения – лъчетерапията през различните етапи от развитето на болестта. Обсъдиха също мястото на хирургичния аспект в лечението, приложението на молекулярните изследвания и образната диагностика.

В конференцията взеха участие световно признати лекари

Както и специалисти в различни дисциплини, които превърнаха здравния форум в събитие с международно значение. Домакините успяха да предизвикат полезна дискусия, както и да обсъдят бъдещите стратегии за лечение. Всички се обединиха около тезата, че напредъкът в лечението на рака на гърдата се постига чрез успешното прилагане на мултидисциплинарен подход.

Подобен подход прилагат и специалистите в новооткрития Център за лечение на рак на гърдата към Анадолу Медицински Център, който предоставя комплексна диагностика и лечение, вкл. пластична хирургия – пълен пакет услуги за всички нужди на пациентите с рак на гърдата.

Факти

  • Ракът на гърдата не е предотвратимо заболяване, тъй като все още не са напълно изяснени причините за развитието му. Своевременното диагностициране и лечение са най-сигурният начин за позитивен изход.
  • Карциномът на млечната жлеза може да засегне всяка жена. Рискът се увеличава с възрастта. Над 70% от диагностицираните жени не покриват критериите за рискови фактори.
  • Мамографията е най-сигурният начин да се открие рак на гърдата в най-ранната фаза, когато болестта все още не се е проявила и е напълнолечима.
  • При адекватно лечение продължителността на живот на жените, преборили рак на гърдата, е както и при останалите хора.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg