Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Радионуклидно лечение на рак

Радионуклидно лечение на рак

Радионуклидно лечение е метод, при който се прилагат слабо радиоактивни материали с бърз разпад за целево лечение на рак на простатата и невроендокринни тумори.

Доц. д-р Кезбан Бербероглу, специалист по нуклеарна медицина в Анадолу Медицински Център отговаря на въпроси за радионуклидната терапия.

Кога се прилага това лечение?

Радионуклидно лечение се използва, когато лъчетерапията и химиотерапията не са достатъчно ефикасни. В много от случаите всъщност те са само допълнение към лечението. В мултидисциплинарна среда, където много тесни специалисти работят заедно и се подкрепят един от друг, лекуващият екип оценява и определя кога трябва да се приложи лечението. С други думи, изразът „последен метод за лечение“ не е правилен. Успехът на леченията, прилагани в подходящо време е по-висок. Важно е целият екип да е съпричастен и пациентът да не пропусне този шанс.

За кои пациенти е подходящо радионуклидно лечение?

Тези лечения се използват при пациенти с диагноза хормоно-резистентен метастатичен рак на простатата и невроендокринни тумори. Благодарение на тези лечения например, пациенти с метастатичен рак на простатата, неповлиян от друго лечение, реагират на радионуклидно лечение и болката им намаля. Също така, това лечение няма странични ефекти и пациентите прекарват комфортно този период. Това е много важно, най вече за пациентите в напреднала възраст. Всички ние сме много удовлетворени от факта, че можем да прекъснем неефективните, със странични ефекти лечения на пациентите, като им осигурим конфорт по време на лечението. Например, много често сме удовлетворени от пациенти, които идват на първа процедура с инвалидна количка и вървейки самостоятелно на втората.

Как се прилага радионуклидно лечение?

За унищожаване на всички ракови образования е необходимо да се даде много висока доза радиация. Това не може да се направи наведнъж, защото при високи дози на радиация умират и здравите клетки. Затова прилагаме тези лечения веднъж на всеки 2 месеца, на 4-6 сеанса. С малката вероятност за странични ефекти по време на лечението и добрите му резултати, с този метод осигуряваме комфортно лечение и допринасяме значително за здравето на нашите пациенти.

Какви са преимуществата на този метод?

Най-добрата страна на това лечение е фактът, че радиоактивният материал се насочва само към туморната клетка и я унищожава, а увреждането на околните тъкани и органи е минимално. Може да се каже, че радионуклидното лечение е интелигентна и целенасочена терапия. Пациентът, получил радиация се изписва още същия или на следващия ден след лечението, като не разпространява значителна радиация около себе си.

Доколко успешно е това лечение на рак?

Приложението на тези лечения се увеличава успоредно с публикациите, свързани с успеха му. Установено е, че успехът на лечението с по-опитни екипи, притежаващи  мултидисциплинарен подход на работа е по-висок. Изготвянето на специфичен за пациента план и адекватното проследяване на пациента увеличават успеха на лечението.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg