Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Обнадеждаващи лечения на рак на белия дроб

Обнадеждаващи лечения на рак на белия дроб

„Има много иновации в лечението на рака на белия дроб – новите имунотерапевтични агенти, приемната клетъчна терапия, включително ваксините и прицелните лекарства, с които се постига голям напредък.“ Специалистът по медицинска онкология и координатор по онкологичните науки проф. д-р Неждет Юскент представят иновациите в лечението на рака на белия дроб.

Раковите клетки в режим на сън, не могат да избягат от науката

Като се възползват от еволюционните механизми за оцеляване, раковите клетки могат да избегнат леченията като химиотерапия, насочена към пролифериращите клетки. Те имат способността да преминат към бавно разделяне или дори в неразделен режим на сън, наречен G0 фаза. Раковите клетки в режим на сън не се влияят от химиотерапията. Също така те могат да мутират чрез развиване на лекарствена резистентност по време на режима на сън. Така те започват отново да се делят и продължават да разпространяват болестта. Това е основният механизъм за по-късното появяване на тумори, които първоначално се повлияват добре от химиотерапията и се свиват.

При рак на гърдата и белите дробове често се наблюдава ракова клетка, която е в латентно състояние от години, внезапно да предприеме действия. Спящите ракови клетки консумират свои собствени клетъчни компоненти или собствени протеини, за да оцелеят (автофагия). Благодарение на новите лекарства, които блокират автофагията, вече е възможно да се унищожат и спящите ракови клетки.

Клетките воини вече познават врага

Имунотерапията, която се основава на насочването на клетките на имунната система към туморните клетки, е един от важните подходи за лечение, изследвани от години. За да избегнат имунната система, много ракови клетки се възползват от клетките, известни като контролно-пропускателни молекули. Те предотвратяват атаките на воинските клетки (Т-лимфоцитите) към нормалните телесни клетки. Тъй като раковите клетки не изглеждат по-различно от нормалните клетки, клетките воини не атакуват раковите клетки, които приемат като приятелски. С научните изследвания от 2011 г. насам обаче, стана възможно клетките воини да заобикалят контролно-пропускателния пункт и да атакуват раковите клетки. Седем лекарства за имунотерапия, наричани „Имунно подтискащи контролни точки“, се използват успешно при много видове рак, особено при рак на белия дроб.

Адоптивна клетъчна терапия за лечение на рак на белия дроб

Това е лечение, основаващо се на поставяне на генетичен материал в Т-клетките с цел увеличаване на разпознаваемостта на раковата клетка от имунните клетки. След репликация в лабораторна обстановка модифицираните клетки се връщат в пациента. Благодарение на този метод, известен като CAR-T клетъчна терапия, са постигнати значителни успехи при резистентни лимфоми и левкемии. Вече има изследвания за приложение на метода при рак на белия дроб. Тези воински Т-клетки, съдържащи химерни антигенни рецептори (CARs) са способни да разпознаят и унищожат специфичния за тумора антиген.

TIL клетъчната терапия е друга форма на лечение. TILs са лимфоцити, които се събират около раковата клетка. Тези клетки могат да бъдат изолирани от лицето, активирани за разпознаване на тумора в лабораторна среда и върнати обратно на пациента.

Ракови ваксини и персонализирани ваксини

Ако върху повърхността на раковата клетка има разпознаваем, специфичен за този рак антиген е възможно имунната система на организма да се активира срещу този антиген. Ваксините, разработени срещу NeuGmc и EGFR антигени, открити на клетъчната повърхност на рака на белия дроб, са лечения, признати от здравните министерства на някои страни. Те се използват като поддържаща терапия в случаи, чиято туморна тежест се намаля чрез химиотерапия. Освен това, продължават проучванията на фаза 1 и фаза 2 на различни пептидни ваксини и ваксини за mesenger RNA.

Прицелни лекарства, чувствителни към мутациите на тумора

При рак на белия дроб, най-вече при едроклетъчния тип, наречен „аденокарцином“, се срещат генетични промени, които са обект на лечение. Ако в зависимост от вида на генетичните мутации и промени се определи, че тези промени са между 1% и 3%, те могат да бъдат блокирани с лекарства под формата на таблетки. По този начин се елиминира генетичната цел, която активира тумора и туморът започва да се свива бързо. Броят на прицелните лекарства, които преди бяха насочени само към генетичните цели като EGFR, ALK и ROS-1 се увеличава, и се определят нови цели. Благодарение на тези лекарства, туморът се контролира дори в напреднали стадии и със специфични мутации.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg