Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Лечение на лимфом на Ходжкин

Лечение на лимфом на Ходжкин

Методи за диагностициране на лимфом на Ходжкин

Ранното откриване и точната диагноза на лимфом на Ходжкин са критични за най-добрите резултати от лечението. Методите за изследване обикновено включват:

  • физикален преглед, включително обстоен преглед на лимфните възли;
  • общи клинични и биохимични кръвни изследвания;
  • биопсия – вземане на тъканна проба от лимфен възел и изследване под микроскоп. Това е най-важното диагностично изследване, което е необходимо за поставяне на окончателна диагноза и определяне на вида на заболяването;
  • образни изследвания: ултразвук, рентгенография, компютърна, магнитно-резонансна и позитронно-емисионна томография;
  • поточна цитометрия за измерване на броя и видовете лимфоидни клетки.

Хистологични разновидности на болестта

Има два основни хистологични вида на заболяването. Те се различават по видовете клетки, които се намират в лимфните възли:

 • Класически злокачествен гранулом. Това е най-често срещаният тип, представляващ около 95% от всички случаи. Големи анормални клетки, наречени клетки на Рийд-Щернберг, се появяват в засегнатите лимфни възли. Този лимфом има четири подтипа:
    • нодуларно-склеротичен;
    • смесена клетка;
    • богат на лимфоцити подтип;
    • лимфоцитно-дефицитен.
 • Лимфоцитно-доминиращ нодуларен (или нодуларен) лимфом на Ходжкин. Той представлява около 5% от случаите на лимфогрануломатоза. С него клетките на Рийд-Щернберг придобиват специална форма, наподобяваща пуканки. Този вид тумор расте много по-бавно от класическия.

Лечение на лимфом на Ходжкин

Изборът на лечение на лимфом на Ходжкин зависи от стадия на заболяването, вида на лимфогрануломатозата и общото здравословно състояние на човека. За всеки пациент лекарите разработват индивидуална схема на лечение. Използват се следните методи на лечение, като нерядко те се комбинират.

 • Химиотерапия се нарича прилагането на противоракови лекарства, които унищожават раковите клетки. Химиотерапията често е основното лечение на лимфом на Ходжкин.
 • Таргетна терапия. Това е съвременна версия на традиционната химиотерапия. В процеса на лечение се използват лекарства, които са насочени към определени протеини или гени, които са налични само в раковите клетки. Благодарение на това се постига висока прецизност на фармакологичните ефекти.
 • При лъчетерапия с високоенергийно лъчение се унищожават раковите клетки. Може да се извърши външно облъчване или вътрешно чрез радиоактивно вещество, което се инжектира в тялото.
 • Трансплантация на костен мозък. В този случай увреденият или унищожен костен мозък на пациента се заменя със здрави стволови клетки. Те пораждат нова популация от лимфоцити.

Прогноза за лечението на лимфом на Ходжкин

Днес методите за ранна диагностика, съвременните лекарства и напредъкът в технологиите за трансплантация на костен мозък значително увеличават шансовете на пациентите за оцеляване. С навременното откриване на лимфом на Ходжкин и неговото компетентно лечение, приблизително 75-85% от пациентите могат да прехвърлят това заболяване в стадия на стабилна ремисия.

Лечението на злокачествени патологии на лимфната система е една от специализациите на Анадолу Медицински Център. От 2010 г. в Центъра за трансплантация на костен мозък, се извършват повече от 250 такива операции годишно.  Висококвалифицираните онкохематолози на клиниката прилагат съвременни методи за лечение на лимфом на Ходжкин. Под ръководството на проф. д-р Зафер Гюлбаш до момента са извършени повече от 3000 трансплантации.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg