Актуално

Център за лечение на рак на гърдата

Публикувано от на Sep 20, 2018 в Актуално |

Вече три години специализирания център за лечение на рак на гърдата осигурява качествен живот на хиляди жени, страдащи от това коварно заболяване. Центърът предоставя комплексна диагностика и лечение: от рутинен скрининг до успешно лечение; пластична хирургия Пълен пакет услуги, отговарящи на всички нужди на пациентите с рак на гърдата. Качеството на обслужване и предоставянето на услуги, които улесняват лечението, отговарят на най-високите световните стандарти. С развитието на съвременната медицина все по-голямо значение се отдава на ранната диагностика и пълното възстановяване в лечението на рака на гърдата. След първоначалния преглед в Центъра за лечение на рак на гърдата пациентите преминават изследване: чрез  мамография; преглед с ултразвук; биопсия, в случаите, когато е необходимо. Обръща се специално внимание на жени с висок риск от рак на гърдата. Лекарите диагностицират пациента, оценяват степента на заболяването и предлагат най-адекватното, бързо и ефективно лечение. Всеки отделен случай в Центъра за лечение на рак на гърдата ще се изследва и оценява от специален съвет, състоящ се от специалисти от: отделенията обща хирургия; медицинска онкология; радиационна онкология; ядрена медицина; радиология; пластична хирургия; психиатрия. Всяка седмица този мултидисциплинарен екип ще се събира на т.нар. тумор борд среща, на която ще се решава и назначава най-подходящия специфичен план за лечение. Преодоляването на всички видове проблеми при заболяване от рак на гърдата е заслуга на целия екип.Специалистите от Центъра за лечение на гърдата се стремят да запазят гърдата на жената. В случай, че това не е възможно, методът, използван при отстраняване на гърдата, определя какъв метод на реконструкция да се приложи. Целта е да се гарантира качеството на живот на пациентките след преодоляване на заболяването. Отдаден на мисията си да предоставя качествени здравни грижи на своите пациенти Анадолу Медицински Център се утвърди като референтен център за лечение на всички видове рак. Свидетелство за това са: акредитацията за Клиничен раков център от ОEIC (Oрганизация на европейските институции за ракови заболявания); бронзовата акредитация “Planetree Patient Centered Care”; класирането на Анадолу Медицински Център в ТОП 10 болници в света ; най-вече многобройните пациенти с техните споделени...

Повече

Ракът на гърдата покосява 1 400 000 жени годишно

Публикувано от на Sep 28, 2015 в Актуално |

Ракът на гърдата е най-често срещането раково заболяване в световен мащаб, както в развитите, така и в развиващите се страни. В страните с ниски и средни доходи честотата на заболяването, през последните години, се увеличава с бързи темпове и причините за това са както липсата на информираност за ранното откриване на това заболяване, така и невъзможността за достъп до здравни услуги. Както всяка година, така и тази, Анадолу Медицински Център проведе симпозиум, посветен на конкретен онкологичен здравен проблем. Събитието се проведе през месец септември и беше посветен на коварната болест – рак на гърдата – проблем със значими обществени и социални последици, който покосява 1 400 000 жени всяка година. Участниците обсъдиха последните новости в методите за лечение на жестоката болест, състоянието на настоящите методи и текущи изследвания, възможните рискове и лечения – лъчетерапията през различните етапи от развитето на болестта, мястото на хирургичния аспект в лечението, приложението на молекулярните изследвания и образната диагностика. В конференцията взеха участие световно признати лекари, специалисти в различни дисциплини, които превърнаха здравния форум в събитие с международно значение. Домакините успяха да предизвикат полезна дискусия, както и да обсъдят бъдещите стратегии за лечение. Всички се обединиха около тезата, че напредъкът в лечението на рака на гърдата се постига чрез успешното прилагане на мултидисциплинарен подход. Подобен подход прилагат и специалистите в новооткрития Център за лечение на рак на гърдата към Анадолу Медицински Център, който предоставя комплексна диагностика и лечение, вкл. пластична хирургия – пълен пакет услуги за всички нужди на пациентите с рак на гърдата. Факти • Ракът на гърдата не е предотвратимо заболяване, тъй като все още не са напълно изяснени причините за развитието му. Своевременното диагностициране и лечение са най-сигурният начин за позитивен изход. • Карциномът на млечната жлеза може да засегне всяка жена. Рискът се увеличава с възрастта. Над 70% от диагностицираните жени не покриват критериите за рискови фактори. • Мамографията е най-сигурният начин да се открие рак на гърдата в най-ранната фаза, когато болестта все още не се е проявила и е напълнолечима. • При адекватно лечение продължителността на живот на жените, преборили рак на гърдата, е както и при останалите...

Повече