Анадолу Медицински Център предлага локална, бърза и ефективна процедура за лечение на рак на черния дроб. Химио/радиоембо-лизацията е минимално инвазивна процедура, която се прилага директно върху злокачествената тъкан. В този смисъл е щадящо за останалите органи, а най-голямото й предимство е, че не причинява странични ефекти. Процедурата може да се извърши в амбулаторни условия за кратко време, не налага прием на други медикаменти и най-вече има висока успеваемост. Около 70% от пациентите реагират положително на химио/радиоемболизацията. Много научни изследвания доказват, че тя удължава преживяемостта и подобрява качеството на живот при пациенти с рак на черния дроб. Крайният клиничен резултат в голяма степен зависи от стадия на заболяването и общото състояние на пациента. При процедурата чрез катетърната ангиография се достига до тумора и в него се вкарват емболизиращи агенти. В зависимост от вида на тези агенти има два вида емболизация. Химиоемболизацията се осъществява посредством микросфери, съдържащи медикаменти за химиотерапия. Целта е едновременно да се блокират кръвоносните съдове, които снабдяват раковите клетки, и да се въведе химиотерапевтик директно в злокачественото образувание. По този начин раковите клетки не само биват лишени от енергия и хранителни вещества, а по-дълго време остават под влиянието на висока доза химиотерапия. При радиоемболизацията микросферите съдържат радиоактивен изотоп (Итрий 90). Чрез катетърната ангиография тези микросфери се вкарват директно в злокачественото образувание, а тяхната радиация го унищожава. И двата вида емболизация се прилагат за лечение на злокачествени образувания на черния дроб. Химиоемболизацията е подходяща както: при първичен карцином (хепатоцелуларен карцином и холангиокарцином), чийто произход е в самия черен дроб; при вторични образувания (метастази), които се разсейват в черния дроб от други области като дебело черво, гърди, невроендокринни тумори и др. Химиоемболизацията е една от най-често избираните процедури. Тя е за лечение на първични тумори, които не реагират на стандартната системна химиотерапия и/или не могат да се отстранят оперативно. Може да се приложи и като лечение, съпътстващо системната химиотерапия. Процедурата може да се извърши като подготовка за хирургично лечение и дори за трансплантация. Радиоемболизацията повлиява дори, когато системната химиотерапия не е ефикасна, химиоемболизацията е опасна, тумора не подлежи на хирургично отстраняване. Лечението с вътрешна радиация е много ефикасно и безопасно в случаи, при които другите методи на лечение са неуместни, опасни или неефективни. Процедурата се извършва под местна или обща упойка в зависимост от състоянието на пациента, типа чернодробен карцином и използвания емболизиращ агент. Химиоемболизацията трае около 1-2 часа. Но пациентът трябва да останете в болницата, за да получи превантивни антибиотици и грижа при евентуални болка и гадене. Пациентите обикновено се връщат към нормалния си ритъм на живот 1-2 дни след процедурата. Радиоемболизацията се извършва на два етапа през 7-10 дни. В първия етап се прави ангиография за визуализиране на кръвоносните съдове.  През катетъра се инжектира маркер изотоп, за да...