Сърдечните заболявания и ракът са сред най-честите причини на смърт. През последните години се забелязва все по-голямо съвпадение на двете болести при един и същ пациент. Въпреки, че много видове рак могат да бъдат излекувани, сърдечните проблеми, които може да възникнат при лечението съкращават продължителността на живот на някои пациенти. Сътрудничеството между кардиология и онкология е от жизненоважно значение за гарантиране, както на успешното и надеждно лечение, така и на продължителността и качеството на живот на пациента. Специализирано звено по онкокардиология От 2012 година, в Анадолу Медицински Център функционира специализирано звено по онкокардиология. Целта е да се намали риска при хирургическа операция на рак, да се ограничат сърдечните увреждания като страничен ефект на химиотерапия, да се намали въздействието върху сърцето, когато се прилага лъчетерапия в областта на гръдния кош. За да се увеличи успеха на лечението на рак и намали риска от нежеланите ефекти, при планиране на  хирургически интервенции, химиотерапия или лъчетерапия е важно да се оцени здравето на сърцето, а при наличие на заболяване, то да се лекува възможно най-бързо. На редовно провежданите лекарски консилиуми се обменя информация за пациентите, които са в рискова група, планират се проследяванията и съвместния план на лечение на хоспитализираните пациенти и последващи амбулаторни прегледи за сърдечно-съдови усложнения. Какъв е ефекта върху сърцето при лечение на рак? Благодарение на разработените химиотерапевтични програми, целенасочени терапии с Cyberknife и Truebeam и прецизните интервенции на роботизираната хирургия, много от пациентите на Анадолу Медицински Център се възстановят. При все повечето предимства, един от най-сериозните нежелани ефекти на прилаганото лечение се нарича “кардиотоксичност“. Например, докато убива раковите клетки, химиотерапията може да предизвика функционални, временни или трайни увреждания на сърдечния мускул. Затова е много важно да се определи риска от проява на конгестивна (застойна) сърдечна недостатъчност. Увреждането може да се лекува само при ранна диагностика, тъй като шест месеца след развитието си, става необратимо. По тази причина онколозите заедно с кардиолозите внимателно проследяват сърдечните показатели на всеки пациент, особено на тези от рисковите групи. Кои са рисковите фактори? Кардио токсичност не се наблюдава при всеки пациент. Има някои фактори, които определят този риск. Една група са факторите, свързани с лечението: видове, дози и методи на приложение на химиотерапия или дали е прилагана лъчетерапия преди това. Най-честите сърдечни заболявания, които възникват по време на лечението или след това са конгестивна сърдечна недостатъчност, хипертония, аритмия, сърдечен инфаркт и перикардит. Втора група са факторите, свързани с пациента: възраст, наличие на сърдечно-съдови заболявания и наличие на рискови фактори за развитие на такива. Сериозни сърдечни проблеми се развиват в по-голяма степен при пациентите, които са прекарали инфаркт или имат конгестивна сърдечна недостатъчност, хипертония, заболявания на сърдечната клапа, аритмия. Тези заболявания трябва да се дефинират преди започване на лечението на рак, за да може планирането...