Акушерство и Гинекология В отделението по Акушерство и Гинекология се лекуват пациентки със злокачествени заболявания на женските гениталии. Оптималната предоперативна оптимална оценка и планирането на лечението са най-важните подходи в работата на специалистите. Важен елемент е и сътрудничество с други катедри като анестезиология, урология, патология, обща хирургия и гръдна хирургия. Основен метод на лечение е лапороскопската операция, максимално щадяща безкръвна операция. Извършва се с диагностична или терапевтична цел. Като диагностична – най-често за установяване на проходимост на маточните тръби, и оперативна – при заболявания на маточните тръби, на яйчниците и на матката. Д-р Фатих Гючер, специалист в отделението по Акушерство и Гинекология: „Всяка седмица провеждаме тумор борд срещи, на които съвместно с нашите радиолози, медицински онколози и радиационни онколози обсъждаме здравословното състояние на всеки един пациент. След това дискутираме ситуацията и с нашите пациенти – бъдещите насоки, бъдещите планове и заедно решаваме какви стъпки ще предприемем. „Имахме пациентка от България, млада жена, в началото на 30-те години, с рак на маточната шийка. Попита ме дали ще има възможност да роди. Ние обсъдихме всички възможности с пациентката и тя пожела щадяща операция на детеродните й органи. Ние оперирахме тази млада дама лапароскопски. Тя си живее в България и ни посещава за проследяващи изследвания. Надявам се тя да забременее в близко бъдеще, допълва д-р Гючер. След проведено лечение специалистите от Центъра са удовлетворени не само когато раковото образувание е премахнато, но и когато са запазени детеродните функции на...