Хибридна операционна зала е концепция за нов тип операционна зала. В нея се намира цялата високотехнологична апаратура, която може да потрябва по време на операция. Добре оборудваната хибридна операционна зала осигурява по-безопасна среда както за хирурзите, така и за пациентите. Най-сложните интервенции от мозъчната и съдовата хирургия се извършват при минимален риск. Това води до съществени предимства като по-малко травми, по-малки разрези, съкратена продължителност на интервенциите, по-малка кръвозагуба, по-малко усложнения, съкратен болничен престой, по-малко разходи. Концепцията за хибридните операционни зали води началото си от 70-те години на 20 век. Тогава в операционните зали започват да се използват преносими рентгенови апарати (C-рамо за флуороскопия), но днес концепцията се издига на изцяло ново ниво. Можем да кажем, че концепцията за „хибридност“ е напълно постигната при оборудване с: преносими компютърни томографи (КТ); апарати за магнитен резонанс (МР); хирургични микроскопи със специален интегриран флуоресцентен филтър, с които отделянето на злокачествени образувания от нормалната нервна тъкан сега става по-лесно; апаратура за невронавигация, която определя целевото операционно поле; устройства за невромониторинг за проследяване на протичащите в мозъка процеси и нервни функции по време на операция. Роботизираната хирургия, която вече се практикува в някои области, ще става все по-популярна в бъдеще. Така концепцията за минимално инвазивни оперативни интервенции ще става все по-ефективна с напредналите технологии. Концепцията за хибридна операционна зала включва не само нови технологии, но и постиженията в областта на изкуствения интелект. Ето защо можем да очакваме, че в близко бъдеще приложението на изкуствен интелект ще повиши максимално безопасността за пациента и успеваемостта на лечението от момента на диагностицирането до прилагане на самото лечение. Хибридни операционни зали са особено важни в областта на мозъчната хирургия. Това се отнася до оперативните интервенции на главния и гръбначния мозък и гръбначния стълб, както и за много групи заболявания и операции след травми. Някои от тях са: аневризма (балонче); артериовенозна невроваскуларна хирургия при заболявания на главния и гръбначния мозък като малформации (артериовенозна малформация) или мозъчни тумори; както и функционална стереотактична хирургия или операции за поставяне на импланти в гръбначния стълб. Анадолу Медицински Център разполага хибридните операционни зали, които привличат внимание със своето високотехнологично оборудване и предимства както за хирурзите, така и за пациентите. На следващите страници ще представим технологичните устройства от ново поколение в хибридните операционни зали, използвани от хирурзите при операции на главния и гръбначния мозък, и предимствата от тях за пациентите и...