Естетиката на зъбите Понятието красива усмивка е индивидуална естетична категория, която кореспондира с културата на индивида. До голяма степен тя определя излъчването и начинът, по който ни възприемат околните. Красивата усмивка зависи от формата и пропорциите на зъбите, устните, лицето и очите. Днес много хора, без разлика мъже или жени, се грижат освен за здравословното си състояние, за килограмите си, и за естетиката на зъбите. Дори тези, които имат фобия към стоматолозите, посещават клиниките, не само заради оплаквания от зъбобол, а с цел да придобият по-добра усмивка. Естетичната стоматология Науката, която се занимава с естетиката на усмивката ни, е естетичната стоматология – това е изкуството и професионалният усет за извършване на козметични корекции във формата, размера и цвета на зъбите. Важно да се отбележи, че естетичната стоматология не е единична манипулация, а за цялостен процес за постигане на „идеална усмивка“. С нарастването на желаещите да притежават идеална усмивка, се увеличават различните методи и материали, с помощта на които може да се постигне търсения ефект. Широка популярност в стоматологията придоби бондингът – естетична процедура за възстановяване на дефектите по зъбите. При бондингът се използва композитна или фотополимерна фасета, изградена директно или индиректно със зъботехническа лаборатория, и се прилагат козметични корекции на предните зъби с фотополимер/фотокомпозит/композит. С помощта на бондинга се коригират счупен зъб или част от него, разстояния между зъбите, неправилна форма – разлики в големина или форма спрямо околните зъби, променен цвят, обширен кариес, нарушения по зъбите в резултат от вредни навици и др. Д-р Арджа Байдар, стоматолог в Анадолу Медицински Център, отбелязва, че за да се получи естетически резултат на предните зъби, първо трябва добре да се познават зъбните тъкани и материалите, които добре ги имитират. Новите постижения в стоматологията включват и материали, които по най-добър начин имитират тъканта и цвета на зъба. В тази връзка д-р Байдар споделя: “В миналото нямаше друга алтернатива за лечение освен протеза с покритие. Днес, реставрирайки зъбите с порцеланови инлеи и онлеи (керамични обтурации, които подобно на обикновените пломби се вместват в контурите на зъба като заместват разрушените зъбни тъкани) се постигат успешни резултати. Системата бондинг идеално имитира зъбните тъкани.” Д-р Байдар споделя още “Като се споменава „естетическа пломба“, веднага се сещаме за предните зъби, но когато се смеем, не трябва да забравяме и задните зъби, които също се виждат.” Черните пломби трябва да се сменят. Пломбите амалгам са здрави, но поради това, че стават причина за ненужна загуба на зъбно вещество и поради цветните си проблеми, създават редица безпокойства. Д-р Байдар споделя, че макар и недоказано, живакът, който се намира в амалгамовите пломби се разтваря в устата: “Тези пломби след време се чупят без пациентът да забелязва това. Често при пациенти, които идват, за да се заменят старите пломби с нови,...