Успешното лечение на рак на панкреаса зависи от множество фактори. Преди всичко да се диагностицира в ранен стадий, защото рядко причинява някакви симптоми. Същевременно рака се лекува по-трудно, ако туморът е голям или се е разпространил в други области на тялото. Затова пациентите, които са в рисковите групи или проявяват симптоми за рак на панкреаса трябва да бъдат подложени на изследване. Ракът на панкреаса може да се подозира, ако са налице  находки като палпируема маса в корема или увеличен черен дроб (хепатомегалия). За поставяне на окончателна диагноза и стадиране е необходимо да се направи ултразвук на корем, томография, ЯМР или ПET / КT. Методи на образна диагностика Тъй като панкреасът е между стомаха и черния дроб, е трудно напълно да се визуализира при ултразвуково изследване. Затова може да се извърши образна диагностика по няколко метода. При ЕУС (ендоскопска ултрасонография) – през устата към гастроинтестиналния тракт се спуска тънка тръба за вътрешно обследване на панкреаса. Друг метод, наречен ЕРХПГ (ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография) също включва поставяне на тръба в устата. Инжектира се контрастно вещество в жлъчните и панкреатичните канали и по този начин се прави подробно образно изследване на панкреаса. Друго подробно образно изследване на панкреаса е MRCP (магнитно-резонансна холангиопанкреатография). Окончателната диагноза се поставя чрез биопсия под инструкциите за ендоскопски образни методи. Патологичните изследвания, молекулярните анализи разкриват подтипа на рака в този биопсичен материал. На тази база се прави стадиране, за да се определи метода на лечение. Раковият маркер CA19-9, който може да бъде измерен в кръвта, е от полза при диагностициране и проследяване на лечението на рак на панкреаса. Трябва обаче да се отбележи, че този маркер може да бъде нормален при някои видове рак на панкреаса. Лечение на рак на панкреаса Лечението на рак на панкреаса се определя според вида и стадия на рака. При планиране на лечението трябва да се вземат под внимание възрастта, общото здравословно състояние и  изследванията на функциите на органите. Трите основни метода за лечение на рак на панкреаса са операция, системно лечение и лъчетерапия. Системното лечение се състои от химиотерапия (интелигентни молекули) и имунотерапия (лечение чрез имунната система). Докато при някои стадии на рак на панкреаса се изисква само един метод на лечение, при други може да се изискват комбинации от повече начини на лечение. Хирургично лечение на рака Тъй като рак на панкреаса обикновено се открива в напреднал стадий, шансът за операция е ограничен само до определени случаи. Ако ракът е разположен в главата на панкреаса, тогава панкреасът може да бъде отстранен чрез разширен хирургичен метод, така наречената Whipple процедура. Тази процедура е технически трудна и включва отстраняване на главата на панкреаса, част от дванадесетопръстника, жлъчния мехур, част от жлъчния канал и близките лимфни възли. Останалите части от панкреаса и стомаха се свързват...