Хроничната обструктивна белодробна болест, едно от най-честите дихателни заболявания, възниква по време и в резултат на заболяванията хроничен бронхит, емфизем или комбинация от двете. Хроничният бронхит се характеризира с продължителна хронична кашлица, с отделяне на секрет (храчки), в рамките на поне три месеца в две последователни години. При това заболяване, след първоначално разрастване на бронхиалната лигавица и жлези, се стига до атрофия, изтъняване и отпускане на бронхиалната стена. В процеса на дишане, изменените бронхи могат да колабират и да се наруши нормалния въздушен поток. Белодробният емфизем е състояние на необратимо разширение на най-малките въздушни пространства, т.нар. “алвеоли”, намиращи се след крайните бронхиоли. Този процес обикновено е свързан с разрушаване на стените им и формирането на подобни на “сакчета” разширения, намаляващи ефективността на дихателния процес. Доц. д-р Кемал Тахаоглу, специалист по гръдни болести в Анадолу Медицински Център, информира, че: “днес в света има 600 милиона болни. Голяма част от хората не подозират, че са болни и стигат твърде късно до лечение. Тази коварна белодробна болест, наричана „тихият убиец“ покосява над 3 милиона души в света за една година. В Европа, в резултат на болестта, умират ежегодно от 200 000 до 300 000 души. Случаите на ХОББ се наблюдават предимно в по-неразвитите страни, и случаите се увеличават в зависимост от увеличаването на замърсенността на околната система, от нарушаването на системата на хранене и от увеличаването на тютюнопушеното. В страни, в които пушеното на цигари намалява, както е в Америка, процентът на болните също намалява.” Кои са причините за възникване на ХОББ? Тютюнопушенето е основна причина за възникване. 90% от заболелите са настоящи или бивши пушачи. Пасивното (вторично) пушене уврежда в значителна степен белодробната функция и също е предпоставка за развитие на заболяването. Замърсеният въздух е друг фактор, който може да доведе до поява на ХОББ. Наличието на прах, CO2, влажен и студен въздух на работната среда, е причина за чести бронхо–пулмонални инфекции, а оттам и възможност за развитие на болестта. Дефицит на алфа1 – антитрипсин – това е единственият генетично обусловен фактор за развитието на ХОББ. Алфа1 – антитрипсинът е специален протеин (белтък), който предпазва тъканите от вредното въздействие, както на чужди, така и на собствени активни субстанции – ензими, токсини и т.н. Бронхиалната хиперреактивност (близко до астма състояние) е друг фактор, който се свързва с появата на ХОББ. Хроничната обструктивна белодробна болест не е заболяване, което се изявява изведнъж. За появата на първите симптоми е необходимо продължителното вредно действие на гореизброените рискови фактори. Засяга обикновено хора на 40-50 г., които са пушили по 10-20 цигари дневно, в продължение на поне 20 г. Признаците на ХОББ включват: Хронична кашлица – т.нар. “продуктивна кашлица”. Тя се проявява по-често сутрин и се съпровожда с отделяне на оскъден, безцветен, жилав секрет (храчка). Задух или...