[nggallery id=2]

Анадолу Медицински Център е средище на медицински специалисти с висока квалификация, завиден опит и поле за развитие на постижения в медицината. Онкологията, за разлика от много други области в медицината, е науката, включваща в себе си многобройни мултидисциплинарни науки. Това е причината, най-модерните центрове за лечение на рак да приемат мултидисциплинарният подход на лечение. Комбинирайки знанията и уменията на своите компетентни специалисти, Анадолу Медицински Център възприе мултидисцилинарния подход за основен в своята работа.

Мултидисциплинарният подход на лечение на рак в модерните онкологични центрове означава всички лекуващи лекари, имащи отношение към онкологичното заболяване, да се съберат на една обща маса, на която да определят плана за лечение на пациента. Този съвет се нарича „Онкологичен съвет”. На този съвет всеки един от медиците представя своите констатации за пациента, след обсъждане се дава решение за най-подходящото лечение, което може да се приложи. След вземане на решение, водещ екип от лекар хирург, лекари от радиационната и медикаментозната онкология участват при изготвянето на плана за лечение. По време на фазите на лечение се обсъждат и резултатите от лечението. Същността на мултидисциплинарния подход на лечение се свежда до това диагностиката, оценката и решениета за лечение на пациентите да става от лекари, които работят в една и съща среда.

Предимството на Департамента по онкология в Анадолу Медицински Център, е че медицински екип от хирурзи, онколози, радиационни онколози и онкологичните медицински сестри са специализирали за определени видове рак, а именно специалисти в гинекологичните тумори, урологичните тумори, рак на белия дроб и др. В Турция има много специалисти и групи, които работят мултидисциплинарно, а превъзходството на Анадолу Медицински Център е, че тези хора работят на едно място, под един покрив, намират се тук целодневно и най-важното работят в хармония помежду си.

Мултидисциплинарният подход се прилага не само в лечението на рак, но и в лечението на други социално значими заболявания, за които в Анадолу Медицински Център се назначава специализиран медицински екип.