Актуално

Хибридна операционна зала

Публикувано от на Feb 20, 2020 в Актуално |

Хибридна операционна зала е концепция за нов тип операционна зала, в която се намира цялата високотехнологична апаратура, която може да потрябва по време на операция. Добре оборудваната хибридна операционна зала осигурява по-безопасна среда както за хирурзите, така и за пациентите. Най-сложните интервенции от мозъчната и съдовата хирургия се извършват при минимален риск. Това води до съществени предимства като по-малко травми, по-малки разрези, съкратена продължителност на интервенциите, по-малка кръвозагуба, по-малко усложнения, съкратен болничен престой, по-малко разходи. Концепцията за хибридните операционни зали води началото си от 70-те години на 20 век, когато в операционните зали започват да се използват преносими рентгенови апарати (C-рамо за флуороскопия), но днес концепцията се издига на изцяло ново ниво. Можем да кажем, че концепцията за „хибридност“ е напълно постигната при оборудване с преносими компютърни томографи (КТ) и апарати за магнитен резонанс (МР), хирургични микроскопи със специален интегриран флуоресцентен филтър, с които отделянето на злокачествени образувания от нормалната нервна тъкан сега става по-лесно, апаратура за невронавигация, която определя целевото операционно поле, и устройства за невромониторинг за проследяване на протичащите в мозъка процеси и нервни функции по време на операция. Роботизираната хирургия, която вече се практикува в някои области, ще става все по-популярна в бъдеще. Така концепцията за минимално инвазивни оперативни интервенции ще става все по-ефективна с напредналите технологии. Концепцията за хибридна операционна зала включва не само нови технологии, но и постиженията в областта на изкуствения интелект. Ето защо можем да очакваме, че в близко бъдеще приложението на изкуствен интелект ще повиши максимално безопасността за пациента и успеваемостта на лечението от момента на диагностицирането до прилагане на самото лечение. Хибридни операционни зали са особено важни в областта на мозъчната хирургия. Това се отнася до оперативните интервенции на главния и гръбначния мозък и гръбначния стълб, както и за много групи заболявания и операции след травми. Някои от тях са аневризма (балонче), артериовенозна невроваскуларна хирургия при заболявания на главния и гръбначния мозък като малформации (артериовенозна малформация) или мозъчни тумори, както и функционална стереотактична хирургия или операции за поставяне на импланти в гръбначния стълб. Анадолу Медицински Център разполага хибридните операционни зали, които привличат внимание със своето високотехнологично оборудване и предимства както за хирурзите, така и за пациентите. На следващите страници ще представим технологичните устройства от ново поколение в хибридните операционни зали, използвани от хирурзите при операции на главния и гръбначния мозък, и предимствата от тях за пациентите и хирурзите....

Повече

Невроендоскопия в полза на пациента

Публикувано от на Jan 20, 2020 в Актуално |

Невроендоскопия е метод за извършването на мозъчни и гръбначномозъчни операции чрез видео изображение през малки отвори посредством 3D технология. Този метод улеснява значително хирурзите и благоприятства пациентите. Проф. д-р Сердар Кахраман, Директор на отделението по неврохирургия към Анадолу Медицински център представя основните приложения, преимущества и рискове. Ендоскопските камери са въведени за пръв път през 20-те години на миналия век и са използвани за отваряне на запушени ликворни протоци при деца с хидроцефалия. С развитието на фиброоптичната технология и усъвършенстването на обективите, размерите на камерите намаляват, а с добавянето на оперативни канали, в рамките на една и съща процедура може да се извършват микрохирургични операции. В този случай ендоскопските хирургични инструменти могат да бъдат въвеждани в мозъка или гръбнака през много малки отвори на принципа на минимално инвазивния подход. Къде намира приложение? В днешно време операциите за лечение на спинална стеноза могат да бъдат извършвани с успех при възрастни, отговарящи на определени условия. При все това, този метод може да бъде използван при извършване на операции на хипофизата през носа, мозъчни кръвоизливи и кисти и тумори, които са разположени вътре в ликворния акведукт. Наред с това се разширява и обхватът на лечение на случаи на възрастни пациенти с хидроцефалия и дрениране на мозъчен абсцес. За да може да се разшири ъгълът на визуализация, който дава микроскопът при откритите микрохирургични операции, се въвеждат гъвкави камери. Този нов метод даде възможност да се преодолеят недостатъците на шънтовите операции, при които се поставя тънка тръбичка за освобождаване на натрупания в абдоминалното пространство ликвор. Чрез невроендоскопия при минимална хирургична намеса може да се проникне директно в кухината на кръвоизлива при спонтанни интрацеребрални хематоми, които най-често се дължат на нелекуваната или неправилно лекуваната артериална хипертония (високо кръвно налягане). Какви са преимуществата? Невроендоскопските операции могат да се прилагат на всички пациенти, както деца, така и възрастни, отговарящи на определени критерии. Най-същественото предимство на невроендоскопските операции е, че хирургичната интервенция става възможна върху места, които са труднодостъпни при откритата хирургия, без при това да се увреждат нормалните тъкани. Пациентите се възстановяват лесно и бързо се връщат към нормалния си начин на живот. Съществуват ли рискове? Невроендоскопията се прилага в ограничен брой университетски клиники и частни медицински центрове в Турция. В отделението по неврохирургия на Анадолу Медицински Център се извършват невроендоскопски операции. Прилагането на този метод изисква специални анатомични и хирургични умения и познания, и при прилагане от опитни професионалисти, процентът на усложнения е много нисък. Независимо от това, поради преимуществата на метода и развитието на технологиите в хибридните операционни зали, можем спокойно да кажем, че областите и честотата на неговото приложение ще се...

Повече

Последващи грижи след лъчетерапия

Публикувано от на Dec 15, 2019 в Актуално |

Сред най-важните неща, които трябва да знаете за лъчетерапията са не само процесът, режимът, който да спазвате, как да се справите със страничните ефекти, но и какви последващи грижи след лъчетерапия трябва да полагате. Кога се извършват контролните прегледи след лечението? В края на лечението лекарят издава епикриза. На датата, посочена от него в епикризата, трябва да се явите на контролен преглед, като носите и резултатите от всички предписани от лекаря изследвания. Кой извършва контролните прегледи след лечението? Контролните прегледи след приключване на лечението се извършват от радиационните онколози. Лекарите, ангажирани в лечението, като специалисти по медицинска онкология и съответната хирургична клиника, също участват в наблюдението. Каква е честотата на наблюдението и контролните прегледи? По време на лечението пациентът се преглежда от лекар/сестра най-малко веднъж седмично Как се полагат грижите след приключване на лъчетерапията? Полаганите по време на лъчетерапията специални грижи трябва да бъдат продължени и известно време след завършване на лечението. Това включва например грижите за кожата и нужната почивка след приключване на терапията. Как да използвам предписания ми крем? Предписаният крем се прилага най-малко два-три пъти на ден, от първия ден на лечението до деня след приключване на лечението. Периодът между две нанасяния на крема не е от съществено значение. Може да го нанасяте с върха на пръстите си (прилагайте го най-малко два-три пъти на ден дори и когато не сте подложени на лъчетерапия, например в събота и неделя). Използвайте крем, препоръчан от лекаря/сестрата. Какво да направите, ако изпитвате болка? Ако много Ви боли, попитайте лекаря какви лекарства и какви други методи за облекчаване на болките да ползвате. Можете редовно да приемате препоръчаните болкоуспокояващи средства, или да направите консултация със специалист по управление на болката. При какви обстоятелства трябва да се обадите на лекаря? Незабавно се обърнете към лекаря /сестрата при появата на някой от следните симптоми: Постоянна болка, възникваща на едно и също място. Бучка или подуване. Гадене, диария, повръщане и загуба на апетит. Необяснима загуба на тегло. Неестествено зачервяване, кървене и корозия. Всякакви симптоми, които лекарят или сестрата са споменали. Кога може да се върнете отново на работа? Щом се почувствате добре, можете да се върнете на работа. Но ако работата Ви е свързана с тежък физически труд, не започвайте докато не възвърнете силите си и не укрепнете. Грижата за пациента е приоритет за всеки от екипа на Анадолу Медицински Център и това се оценява не само от нашите пациенти, но и от най-авторитетната организация в...

Повече

Странични ефекти при лъчетерапия

Публикувано от на Nov 20, 2019 в Актуално |

Сред най-важното за лъчетерапията, освен как протича процеса и какъв режим да спазвате в периода на лъчетерапия е важно да знаете какви са страничните ефекти от лечението и как да се справяте с тях. Като при всяко лечение, наблюдаваните странични ефекти при лъчетерапия обикновено са свързани с прилаганата доза и с третираната област. Те са различни за всеки отделен пациент и зависят от общото му състояние и от това как организмът реагира на лечението. Страничните ефекти се делят на ранни и късни ефекти. Ранните странични ефекти обикновено се появяват докато трае курсът на лечение и отшумяват до няколко седмици приключването му. Късните странични ефекти се наблюдават месеци или години след приключването на лечението. Лекуващият Ви лекар и сестрата следят веднъж седмично какви странични ефекти при лъчетерапия се проявяват още по време на провеждането на сеансите. По препоръка на лекаря, по време на контролните прегледи и проследяването могат да бъдат извършени определени изследвания. Умора Това е едно от най-често наблюдаваните странични въздействия. Започва 1-2 седмици от началото на лечението, като чувството на умора и отпадналост изчезват след като терапията приключи. Постарайте се да не изразходвате много енергия докато сте подложени на лечение. Ако се чувствате уморени, ограничете активността си и почивайте повече. Опитайте се нощем да спите по-дълго. Кожни проблеми Много е важно, докато трае лъчетерапията, да обръщате внимание на кожата си в зоната на третиране. Вследствие на лечението кожата става по-чувствителна от обичайното и лесно може да бъде наранена. Поради това няколко седмици след започване на лечението могат да се наблюдават симптоми като сухота, сърбеж, зачервяване, белене, подуване, дразнене, поява на пришки и потъмняване на кожата. Препоръки относно кожните проблеми: Може да се къпете с топла вода. Не търкайте третираната зона, за да избегнете изтриването на маркерите и раздразване на кожата. Не третирайте кожата в зоната на прилагане на лечението с козметични продукти като парфюм, дезодорант, лосион и растителни масла. Не се притеснявайте, ако маркерите по кожата Ви се изтрият. Не се опитвайте да ги нарисувате отново сами. Съобщете за това на радиотерапевтичния техник. Не налагайте третираното място със студени или горещи компреси. Носете свободни и памучни дрехи върху третираната зона. Ако се налага да бръснете третираната зона, не използвайте депилаторен крем/лосион. Може да използвате електрическа самобръсначка. Не излагайте третираната зона на слънце. Покрийте я преди да излезете навън – например облечете  дрехи с дълги ръкави или сложете шапка. Може да използвате слънцезащитни продукти с висок UV фактор (най-малко SPF40-50). Старайте се да пазите третираната зона от излагане на слънце най-малко един месец след приключване на лечението. Внимателно и редовно използвайте препоръчаните от лекаря/сестрата кремове. По време на лечението се въздържайте от дейности като ходене на басейн, море и турска баня. Промени в кръвните показатели В определени случаи лъчетерапията може...

Повече

Режим в периода на лъчетерапия

Публикувано от на Oct 25, 2019 в Актуално |

Продължаваме с поредицата статии за най-важнотото при лъчетерапия. След като се запознахме с процеса на лъчетерапия, ето и кратка информация какво да имате пред вид в периода на лъчетерапия. Трябва да полагате грижи за себе си докато трае лечението. Лекуващият Ви лекар и сестрата ще Ви осведомят и ще Ви дадат определени насоки. Можете да ги попитате за всичко. Препоръки за лечебния процес Трябва да си осигурите достатъчно почивка. Спете толкова, колкото искате. Хранете се здравословно и балансирано (следвайте съветите на лекаря и сестрата, можете да се допитате и до диетолог). Пазете кожата на мястото, където се прилага лечението. Не носете облекло от груби тъкани, които могат да дразнят или притискат зоната на прилагане на лечението. Не търкайте (дори и с гъба за баня) или жулете кожата на мястото на прилагане на лечението. Не загрявайте и не изстудявайте мястото на прилагане на лечението. Пазете мястото на прилагане на лечението от слънчевите лъчи. Правете каквото искате, наслаждавайте се на всичко и си доставяйте радост (например: четете книги, слушайте музика, плетете). Може да правите леки упражнения, които не Ви уморяват, след консултация с лекаря. За да бъде лечението Ви възможно най-добро, обърнете внимание на:  Вършете ежедневните си задължения като планирате дейностите си без да се уморявате. Спете колкото е необходимо. По време на лечението тялото Ви ще изразходва повече енергия от обичайното. Ето защо може да усещате умора. Очаква се тази умора да продължи 4 до 6 седмици след приключване на лечението. По време на лечебния процес трябва да имате балансиран хранителен режим, без да пропускате хранения. Намалете количеството приемана сол и захар и приемайте богати на протеини храни. Пушенето е забранено. Уведомете лекуващия Ви лекар или сестра, ако по време на лечението имате проблеми с режима и приема на храна. Не използвайте мрежести гъби за баня, кисета или адхезивни превръзки върху третираната зона. Съобщете на лекуващия лекар/сестра, ако поставяне на превръзка е належащо. Не налагайте студени или топли компреси на третираната зона. Ако трябва да избръснете третираната зона, използвайте електрическа самобръсначка. Не използвайте кремове и пяна за бръснене. Пазете кожата си от слънчевата светлина най-малко една година след лъчетерапията. Ако трябва да използвате слънцезащитни лосиони, първо се допитайте до сестрата или лекаря. Уведомете лекуващия Ви лекар и сестрата за всички лекарства, които сте приемали преди и след лечението (билкови лекарства, витамини, антикоагуланти и др.) Хранене по време на лъчетерапия Попитайте лекуващия Ви лекар/сестра или диетолог дали е необходимо да спазвате специален хранителен режим, докато сте подложени на лъчетерапия. Протеини – За възобновяването на тъканите в организма ни и за имунната ни система се нуждаем от протеини. Нуждата на организма от белтъчини се увеличава по време на лечението. Старайте се да приемате богата на протеини храна като месо, риба, пиле, яйца, мляко и млечни...

Повече

Процес на лъчетерапия

Публикувано от на Sep 25, 2019 в Актуално |

В поредица от статии представяме най-важното за лъчетерапията. Преди да започнете лъчетерапия, лекарят ще Ви осведоми за лечението. Нужно е да дадете устно и писмено съгласие, с което се показва, че приемате лечението. След това се премествате в стаята за симулация (планиране), за да бъде изготвен план на лечение. 1. Симулация (Планиране) След като е взето решението за лечение, започва процесът на симулация, при който се снемат изображения от зоната на прилагане на лечението. Процесът на симулация продължава от 10 до 30 минути. На така получените изображения лекуващият лекар набелязва туморните области и/или рисковите такива. Посочват се критичните органи около тумора. Лекарят определя уреда и метода, които ще бъдат използвани при лечението, и назначава специалист по медицинска физика. Лекарят уведомява специалистa по медицинска физика за дозата, с която туморът трябва да бъде облъчен, и броя дни на прилагане на лъчетерапията, както и как да бъдат защитени околните тъкани. Продължителността на лечението се определя след отчитане на тези фактори. 2.         Продължителност на лечението За да се постигне по-голяма ефективност на лечението, лъчетерапията се прилага на отделни дози (сеанси). Лечението се извършва през седмицата (от понеделник до петък) с процедури с приблизителна продължителност от 5 до 10 минути на ден, с почивки в събота и неделя. Продължителността на лечениетo зависи от: вида, местоположението и размера на тумора целта на прилаганата терапия общото Ви здравословно състояние други лечения, на които сте подложени. Неоснователното забавяне на лечението може да намали неговия ефект. 3.         Прилагане на лечението Трябва да носите специално облекло, което Ви се дава, когато постъпвате за сеанс лъчетерапия. Радиотерапевтичният техник ще Ви помоли да легнете на апаратната маса и ще се погрижи да заемете нужното положение. По време на процедурата ще бъдете сами в стаята, а радиотерапевтичният техник ще Ви наблюдава от контролната зала с помощта на камера. Трябва да останете неподвижни докато трае облъчването. Състоянието Ви на неактивност се проследява от лекуващия екип през камерите. По време на процедурата няма да изпитвате болка или дискомфорт. Ако при процедурата има някакъв проблем, може да кажете, или да вдигнете ръка. За да се третира целевата област, апаратът се движи под различен ъгъл, което може да е съпроводено със силен шум. Не изпадайте в паника, ако това се случи. В следващите статии ще ви запознаем какво да правите по време на лечението, какви са страничните ефекти и как да се справите с тях, нужни ли са грижи след...

Повече

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.