Анадолу Медицински Център е Johns Hopkins affiliation

През 2002 г. Анадолу Медицински Център подписа договор за стратегическо сътрудничество с Johns Hopkins Medicine International. Този договор улеснява обмена на информация на лекарите от Анадолу Медицински център с колегите им от Johns Hopkins в Балтимор, Мериленд, САЩ, и предоставя възможност за споделяне на мнения и идеи като осигурява продължаващо обучението в областта на медицината. Лекарите, медицинските сестри, техническият персонал и ръководителите на Анадолу Медицински Център се обучават от Johns Hopkins Medicine освен в своите области и по въпросите за сигурността на пациентите, управлението на болницата и контрола на инфекциите.

С подписания договор специалистите от Johns Hopkins Medicine и Анадолу Медицински център получават възможност за взаимни консултации в следните области:
• Обсъждане на архитектурните и инженерните планове и решения;
• Създаване на клинични и операционни програми;
• Избор на медицинска апаратура и технология;
• Прилагане на информационни технологии;
• Политика на контрол върху болничните инфекции;
• Управление на човешките ресурси и представянето им;
• Обучение и образователни практики на персонала в The Johns Hopkins Hospital;
• Усвояване на ресурсите и управление на качеството;
• Развиване на клинични пътеки с оглед стандартизация на здравеопазването;
• Програми за сигурността на пациентите;
• Подготвяне за акредитация от Обединената международна комисия.

Дългосрочното сътрудничество включва:

  • осигуряване на качеството чрез ежегодни клинични посещения на екипа на Johns Hopkins Medicine;
  • съвместни клинични конференции, клинични и административни посещения на персонал;
  • ефективно използване на телемостове и видео конференции за получаване на второ медицинско мнение и съгласуване на прилаганото лечение.

Ангажираният с Анадолу Медицински Център директор по медицинските въпроси работи в Johns Hopkins Medicine като директор по онкология и ортопедична хирургия. Анадолу Медицински Център получава пряка административна подкрепа от Johns Hopkins Medicine, като се започне от назначаване на първия асоцииран медицински директор, определяне на главна медицинска сестра и се стигне до избор на настоящия главен изпълнителен директор на Анадолу Медицински Център.

* Johns Hopkins Medicine International (JHI) развива дейност в областта на обучението, изследването и обслужването в здравеопазването в глобален мащаб. Johns Hopkins Medicine International се явява точка на международни контакти за повече от 2000 специалисти, като координира лечението на пациенти и въз основа на стратегически договори. Johns Hopkins Medicine International ръководи и програми за обучение. Johns Hopkins Medicine International поставя пациента в центъра на вниманието чрез изследвания в областта, осигурява медицинска превенция, диагноза и лечение на заболяванията. Johns Hopkins Hospital в Балтимор, Мериленд, от 1991 г. досега, заема първо място в класацията на U.S. News&World Report за най-добрите болници в Америка.