Невроендоскопия е метод за извършването на мозъчни и гръбначномозъчни операции чрез видео изображение през малки отвори посредством 3D технология. Този метод улеснява значително хирурзите и благоприятства пациентите. Проф. д-р Сердар Кахраман, Директор на отделението по неврохирургия към Анадолу Медицински център представя основните приложения, преимущества и рискове. Ендоскопските камери са въведени за пръв път през 20-те години на миналия век...