Актуално

Процес на лъчетерапия

Публикувано от на Sep 25, 2019 в Актуално |

В поредица от статии представяме най-важното за лъчетерапия. Преди да започнете лъчетерапия, лекарят ще Ви осведоми за лечението. Нужно е да дадете устно и писмено съгласие, с което се показва, че приемате лечението. След това се премествате в стаята за симулация (планиране), за да бъде изготвен план на лечение. 1. Симулация (Планиране) След като е взето решението за лечение, започва процесът на симулация, при който се снемат изображения от зоната на прилагане на лечението. Процесът на симулация продължава от 10 до 30 минути. На така получените изображения лекуващият лекар набелязва туморните области и/или рисковите такива. Посочват се критичните органи около тумора. Лекарят определя уреда и метода, които ще бъдат използвани при лечението, и назначава специалист по медицинска физика. Лекарят уведомява специалистa по медицинска физика за дозата, с която туморът трябва да бъде облъчен, и броя дни на прилагане на лъчетерапията, както и как да бъдат защитени околните тъкани. Продължителността на лечението се определя след отчитане на тези фактори. 2. Продължителност на лечението За да се постигне по-голяма ефективност на лечението, лъчетерапията се прилага на отделни дози (сеанси). Лечението се извършва през седмицата (от понеделник до петък) с процедури с приблизителна продължителност от 5 до 10 минути на ден, с почивки в събота и неделя. Продължителността на лечениетo зависи от: вида, местоположението и размера на тумора целта на прилаганата терапия общото Ви здравословно състояние други лечения, на които сте подложени. Неоснователното забавяне на лечението може да намали неговия ефект. 3. Прилагане на лечението Трябва да носите специално облекло, което Ви се дава, когато постъпвате за сеанс лъчетерапия. Радиотерапевтичният техник ще Ви помоли да легнете на апаратната маса и ще се погрижи да заемете нужното положение. По време на процедурата ще бъдете сами в стаята, а радиотерапевтичният техник ще Ви наблюдава от контролната зала с помощта на камера. Трябва да останете неподвижни докато трае облъчването. Състоянието Ви на неактивност се проследява от лекуващия екип през камерите. По време на процедурата няма да изпитвате болка или дискомфорт. Ако при процедурата има някакъв проблем, може да кажете, или да вдигнете ръка. За да се третира целевата област, апаратът се движи под различен ъгъл, което може да е съпроводено със силен шум. Не изпадайте в паника, ако това се случи. В следващите статии ще ви запознаем какво да правите по време на лечението, какви са страничните ефекти и как да се справите с тях, нужни ли са грижи след...

Повече

Най-важното при лъчетерапия

Публикувано от на Sep 25, 2019 в Актуално |

Въпреки все по-широкото приложение, около лъчетерапия (радиохирургия и радиотерапия) все още витаят митове. Затова в поредица от статии, ще ви представим най-важното, което трябва да знаете. Ефикасността и страничните ефекти от лъчетерапията са строго индивидуални. Отделението по радиационна онкология в Анадолу Медицински Център разполага не само с най-съвременните технологии, но и с квалифициран и опитен екип. Там се прилага мултидисциплинарен подход в персонализирано лечение и грижа за пациента. Лъчетерапията е лечебен метод, при който се прилагат на високоенергийни лъчи. Нарича се още лъчева терапия, лъчелечение или радиотерапия. Лъчетерапията се прилага с различна цел – като: агресивно (радиохирургия); адювантно (лечение, което съпътства основното лечение); палиативно лечение (за преодоляване на проблеми като например болки или кървене); превантивна (профилактична) цел. Лъчетерапията може да се прилага като външно лечение и като вътрешно лечение (брахитерапия). При външната лъчетерапия с помощта на специален апарат се извършва пряко облъчване на туморната зона. При вътрешната лъчетерапия източникът на радиация се поставя директно в тумора или телесните кухини. Както външната, така и вътрешната лъчетерапии, могат да бъдат прилагани при определени пациенти. Лечението обикновено се извършва под формата на амбулаторно лечение в центровете по лъчетерапия. Използват се специализирани уреди като линейни ускорители, апарат за томография и кибернож. Лекарите, които трябва да Ви препоръчат най-подходящия план на лечение, доза и да Ви насочат към избор на апарат за процедурата, са специалистите по радиационна онкология.         Членове на медицинския екип, работещ в радиотерапевтичното отделение: Радиационен онколог: лекар, който е специализирал в областта на лъчетерапията (в използването на радиация за лечение на рак), и който препоръчва най-удачния план на лечение и прилагана доза. Сестра по радиационна онкология: Нейната отговорност са сестринските грижи за пациента, осведомяването му за процеса на лечение и страничните ефекти. Радиационен специалист: Лице, специализирано в областта на радиационните технологии, с чиято помощ уредът доставя правилната доза до зоната на прилагане на лечението. Разработва плана на лечение, изпитва точността на одобрените планове, изчислява дозата на прилаганата радиация. Отговаря за контрола и безопасността на уредите. Радиотерапевтични техници: Подготвят отливките, необходими за лечението Ви, снемат планови изображения и поставят радиотерапевтичните уреди в правилното положение. Освен тях в екипа се нареждат диетолог, физиотерапевт, психолог, както и други здравни работници, наред с другия медицински персонал, работещ в областта на лъчетерапията. Най-важният член на този екип сте ВИЕ. Затова в поредица от статии ще ви запознаем с процеса на лъчетерапия, какво да правите по време на лечението, какви са страничните ефекти и как да се справите с тях, нужни ли са грижи след...

Повече

Брой 23 на бюлетин “Здраве”

Публикувано от на Sep 9, 2019 в Бюлетин |

Бюлетин “Здраве” на Анадолу Медицински Център – Брой 23 Анадолу Медицински Център откри специализиран център за лечение на рак на перитонеума, който дава надежда и на безнадеждните онкоболни. Преди 15 години пациентите с рак, които имат разсейки в перитонеума, се считаха за пациенти в терминален стадий. С напредъка на медицината времето на живот на пациентите може да бъде увеличено с помощта на съвременните методи на интраперитонеалната химиотерапия, прилагани непосредствено след оперативната интервенция за отстраняване на туморите в корема. Нещо повече – при определена група пациенти тези методи водят до излекуване. В броя даваме думата на представители на специализирани центрове, за да представят: – методите за лечение на рак на перитонеума (проф. д-р Корай Топгюл, специалист по обща хирургия) – увеличението на простатата и рака на простатата (проф. д-р Джемил Уйгур, директор на Центъра по уроонкология) – тестовете за рецидивиращ рак на гърдата (проф. д-р Метин Чакмакчъ, директор на центъра за лечение на рак на гърдата) – за немалката група от злокачествени заболявания под името сарком (д-р Мехмет Танер Йоздемир, специалист по ортопедия) – за методите на мини трансплантация на костен мозък (проф. д-р Зафер Гюлбаш, директор на Центъра за трансплантация на костен мозък). Информирайте се как да се справяте с най-познатите странични ефекти на химиотерапията: умора, повишен риск от инфекции, кръвотечение, гадене и повръщане, косопад. Не забравяйте, че скрининг програмите на Анадолу Медицински Център са ранна мярка за животоспасяващи мерки срещу...

Повече

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.