Актуално

Лечение на рак на черния дроб

Публикувано от на Dec 28, 2018 в Актуално |

Анадолу Медицински Център предлага локална, бърза и ефективна процедура за лечение на рак на черния дроб. Химио/радиоембо-лизацията е минимално инвазивна процедура, която се прилага директно върху злокачествената тъкан. В този смисъл е щадящо за останалите органи, а най-голямото й предимство е, че не причинява странични ефекти. Процедурата може да се извърши в амбулаторни условия за кратко време, не налага прием на други медикаменти и най-вече има висока успеваемост. Около 70% от пациентите реагират положително на химио/радиоемболизацията. Много научни изследвания доказват, че тя удължава преживяемостта и подобрява качеството на живот при пациенти с рак на черния дроб. Крайният клиничен резултат в голяма степен зависи от стадия на заболяването и общото състояние на пациента. При процедурата чрез катетърната ангиография се достига до тумора и в него се вкарват емболизиращи агенти. В зависимост от вида на тези агенти има два вида емболизация. Химиоемболизацията се осъществява посредством микросфери, съдържащи медикаменти за химиотерапия. Целта е едновременно да се блокират кръвоносните съдове, които снабдяват раковите клетки, и да се въведе химиотерапевтик директно в злокачественото образувание. По този начин раковите клетки не само биват лишени от енергия и хранителни вещества, а по-дълго време остават под влиянието на висока доза химиотерапия. При радиоемболизацията микросферите съдържат радиоактивен изотоп (Итрий 90). Чрез катетърната ангиография тези микросфери се вкарват директно в злокачественото образувание, а тяхната радиация го унищожава. И двата вида емболизация се прилагат за лечение на злокачествени образувания на черния дроб. Химиоемболизацията е подходяща както: при първичен карцином (хепатоцелуларен карцином и холангиокарцином), чийто произход е в самия черен дроб; при вторични образувания (метастази), които се разсейват в черния дроб от други области като дебело черво, гърди, невроендокринни тумори и др. Химиоемболизацията е една от най-често избираните процедури. Тя е за лечение на първични тумори, които не реагират на стандартната системна химиотерапия и/или не могат да се отстранят оперативно. Може да се приложи и като лечение, съпътстващо системната химиотерапия. Процедурата може да се извърши като подготовка за хирургично лечение и дори за трансплантация. Радиоемболизацията повлиява дори, когато системната химиотерапия не е ефикасна, химиоемболизацията е опасна, тумора не подлежи на хирургично отстраняване. Лечението с вътрешна радиация е много ефикасно и безопасно в случаи, при които другите методи на лечение са неуместни, опасни или неефективни. Процедурата се извършва под местна или обща упойка в зависимост от състоянието на пациента, типа чернодробен карцином и използвания емболизиращ агент. Химиоемболизацията трае около 1-2 часа. Но пациентът трябва да останете в болницата, за да получи превантивни антибиотици и грижа при евентуални болка и гадене. Пациентите обикновено се връщат към нормалния си ритъм на живот 1-2 дни след процедурата. Радиоемболизацията се извършва на два етапа през 7-10 дни. В първия етап се прави ангиография за визуализиране на кръвоносните съдове.  През катетъра се инжектира маркер изотоп, за да...

Повече

Брой 20 на бюлетин “Здраве”

Публикувано от на Dec 18, 2018 в Бюлетин |

Бюлетин “Здраве” на Анадолу Медицински Център – Брой 20 В новия брой на периодичния бюлетин “Здраве” на Анадолу Медицински Център четете: Новосформираният Департамент по Радиационна онкология към Анадолу Медицински Център обединява най-доброто в радиационната онкология под един покрив. Екипът световно признати специалисти е в състояние да осигури всички видове радиационни лечения за всички видове ракови заболявания с най-модерните технологии, налични в света. Освен с последно поколение Кибернож М6 (с който ви запознахме в миналия брой).  Департаментът вече ползва и системата Varian Edge, която интегрира изискванията на клиничната стереотактична радиохирургия като IMRT, VMAT, SRS и SBRT на една и съща платформа. В експлоатация е и Radixact – томографски апарат. Той доказано и радикално разширява възможностите за лечение на пациента, като никоя друга система в света. Общото предимство на всички тези нововъведения в радиационна онкология е възможността за все по-прецизно лечение на рака с все по-щадяща терапия спрямо околните тъкани, както и комфорт за пациента. Повече за тези системи за радиотерапия и радиохирургия можете да прочетете в този брой на бюлетин „Здраве“. Акцент на броя е Октомври месец на борбата с рака на гърдата. Знаете ли, че 1 от 8 жени в света е диагностицирана с тази болест. Мултидисциплинарният екип медици от Специализирания център за лечение на рак на гърдата ще ви запознаят с новостите в лечението на тези видове рак. Като какви са предимствата и недостатъците на радикалната и частичната хирургия, съчетана с лъчелечение, какво е интраоперационна радиотерапия. Освен с начини за справяне с естетичните последици от лечение на рака на гърдата. Ние обръщаме внимание и към психологическите предизвикателства, които срещат пациентите и колко е важна подкрепата на близките им. Но преди всичко подчертаваме важността на ранната диагностика с представяне на скрининг програмите, които Анадолу Медицински Център предлага. Още в броя четете за рака на панкреаса и как хирургичния метод на Уипъл удължава живота на пациента. Обръщаме внимание и на един проблем при мъжете и начините за справяне със смущенията в сексуалната...

Повече

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.