Скринингът се счита за основен метод за ранна диагностика като основа за успешно лечение на всички заболявания. Особено важни са периодичните профилактични прегледи за социално значимите болести. Заболяванията в следствие на съвременния начин на живот са сред главните причини за страдание и смъртност сред населението в развитите страни. Пови­шаването на информираността за при­знаци и симптоми и за значението на навременното лечение подобрява шан­совете за живот. Хората трябва да бъдат насърчавани да знаят какво е нормално за тялото им и да разпознават всяка необичайна или устойчива промяна. Периодичните медицински прегледи на видимо здрави хора, могат да открият заболяване в начални стадии, когато лечението може да бъде много по-успешно и шансовете за пълноценен живот са много по-големи. Сред основните социално значими заболявания са: болестите на сърдечно-съдовата система; онкологичните заболявания; заболявания на дихателната система; болести на нервната система; диабет и др. Тези заболявания заемат над 90% от общата структура на заболяванията в страната, хронифицират се и често водят до инвалидност. За жалост се наблюдава непрекъсната тенденция за увеличаване на заболеваемостта сред все по-млади хора. Анадолу Медицински Център предла­га пакети от скрининг програми за различни социални групи и социално значими заболявания. Така например скрининг програма за мъже ръководители включва: биохимичен анализ; микробиологични тестове; кардиологични изследвания; рентгенология и образна диагностика; тест за диабет; липиди в кръвта; чернодробни функции; бъбречни функции; изследване на щитовидната жлеза; прегледи при специалисти и др. Аналогична е разработена за жени ръководители. Освен стандартна скрининг програма се предлагат и пакети за мъже под 40 години, на възраст 40-65 години, над 65 години, жени от същите възрастови групи. Специализираните програми са кардиологична програма в два варианта, ревматологична програма, за инфекциозни заболявания, за пушачи, за памет, за алергии, за изследване на костите, за нарушения на съня, anti-aging програма, скрининг програма за деца. Скрининг програмите за онкологични заболявания при мъжете и при жените включват биохимичен анализ, туморни маркери, рентгенология и образна диагностика, урологичен или гинекологичен преглед. Освен с най-съвременна диагностична техника и опитни специалисти, Анадолу Медицински Център разполага с инова­тивни технологии за ранна диагностика на рака като CTC метода за т.нар. кръвна биопсия и MR-TRUS FUSION за тар­гетирана диагностика на рак на проста­тата. Специално за чуждестранните пациенти някои от програмите се предлагат и във вариант ексклузив, която включва нощувка. Така можете да съчетаете полезното с приятното – да проверите вашия здравен статус и да се потопите в атмосферата на многоликия Истанбул. Ранното диагностициране на заболяване и на­временната грижа може да спаси...