При много хора сърдечната криза започва постепенно. Първоначалната криза Ви кара да чувствате лека болка или дискомфорт. В действителност, първите симптоми може да се възприемат като бодежи и Вие дори да не си дадете сметка, че това е знак за сърдечна криза. Тази неопределеност може да доведе до фатално отлагане при търсенето на медицинска помощ, а в последствие – да доведе и до фатални последици. В тази връзка проф. д-р Сертач Чичек...