Продължете към съдържанието
Начало » Статии » 11 тематични туморни комисии

11 тематични туморни комисии

Прилагайки мултидисциплинарния подход на работа, Анадолу Медицински Център увеличи броя на тематичните туморни комисии на 11. В допълнение към Общия туморен съвет, мултидисциплинарната работна среда, предоставена от 11-те туморни комисии е в съответствие със стандартите на Европейския съюз на онкологичните институти (OECI).

При планирането и изпълнението на лечението на всеки един пациент с поставена диагноза рак е изключително важно всички ангажирани отделения да си сътрудничат – да обсъждат и решават заедно всяка стъпка от лечението, за да осигуряват най-точното и ефективно лечение. Именно единството на силите на различните специалности е същината на мултидисциплинарния подход, олицетворен в туморните комисии на Анадолу Медицински Център.

Как функционират туморните комисии?

В Анадолу Медицински Център, пациентските случаи се разглеждат от страна на група специалисти със структура, обхващаща всички възможни видове рак. Всяка туморна комисия, която е групирана според засегнатите органи, се събира веднъж седмично според броя на случаите и тяхното състояние. Пациентите с новодиагностицирано или неочаквано развитие, или очакващи промени в своето лечение, се оценяват на това седмично събрание. Събранията на комисиите се провеждат 5 пъти седмично. На всяко заседание на комисията се обсъждат приблизително 30 пациента. В рамките на акредитацията на OECI се очаква обсъждане на състоянието на най-малко на 50% от новодиагностицираните пациенти. В Анадолу Медицински център този дял е над 90 процента. Пациентите, които кандидатстват в Анадолу Медицински Център за второ медицинско мнение, също се оценяват и обсъждат от страна на туморните бордове.

Най-точното решение за пациента се взема по мултидисциплинарен начин, чрез съвместно решение на всички отделения, имащи връзка с лечението на пациента. Решенията, приети съвместно в светлината на новостите и информацията основана на доказателства, се записват в досиетата на пациентите.  Разбира се, процедурата не свършва дотук. За осигуряване на най-доброто обслужване на пациентите и вземане на най-добрите решения, съобразявайки се най-напред с принципа „Не вреди“,  туморните комисии на Анадолу Медицински Център действат на мултидисциплинарен принцип като се следват най-модерните научни изследвания. Също така, всички взети на туморните комисии решения се спазват стриктно.

Кои лица заемат място в туморните комисии?

Туморните комисии включват специалисти от различни отделения като специалист по медицинска онкология, специалист по радиационна онкология, специалист хирург на съответното отделение, специалист по радиология, специалист по ядрена медицина и специалист по патология. Освен това, на заседанията на комисията могат да бъдат поканени психиатри или психолози. Всяка комисия има председател от съответния отдел и медицинска сестра – координатор на комисията.

Ролята на медицинските сестри координатори също е много важна по отношение на приемствеността на съветите и проследимостта на историята. Медицинските сестри, чиито оценени онкологични пациенти нарастват всеки ден, отговарят за записването в досието на пациентите на интервютата на новодиагностицираните пациенти с рак, за определяне на дневният ред и решенията, взети в съвета. Повечето от новодиагностицираните пациенти с рак се оценяват от туморни комисии и в края на годината. Спазването на препоръките на съвета и причините за неспазване им също се следят и докладват на по-висша комисия.

Защо това е важно за пациентите?

 • Не се налага пациентите с поставена диагноза на рак и техните роднини да обикалят по различните отделения. Изследването на едно място на всички аспекти осигурява удобно планиране на лечението на пациента.
 • Най-правилното решение се взема с общ консенсус на съвета, след оценките на много ценни в областта си специалисти. По този начин се съкращава процесът на вземане на решения и лечението на пациентите започва по-рано.
 • Всички експерти намиращи се в комисията оценяват всеки случай в светлината на най-актуалната в своята област литература.
 • При обсъждане на тумора, ситуациите, които могат да бъдат пренебрегнати, се наблюдават и обсъждат своевременно благодарение на мултидисциплинарната перспектива.
 • Комисиите разглеждат не само сложните случаи, но и всеки пациент с диагноза рак. Понякога комисиите се събират дори за един пациент.
 • Комуникационният поток между пациента и борда никога не прекъсва. Пациентите и техните роднини се информират редовно през целия процес.

Туморните комисии на Анадолу Медицински Център

 • Комисия за тумори на главата и шията
 • Комисия за ендокринни тумори
 • Комисия за тумори на стомашно-чревната система
 • Комисия за гинекологични тумори
 • Комисия за тумори на костите и меки тъкани
 • Комисия за тумори на гърдата
 • Комисия за молекулярни тумори
 • Невроонкологична комисия
 • Комисия по детска онкология
 • Комисия за гръдни тумори
 • Уроонкологична комисия

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg