Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Център по онкология

Център по онкология

В ценътър по онкология се диагностицират и лекуват всички видове рак. Прилагаме със завиден успех най-напредналите методи и технологии. По тази причина Анадолу Медицински Център осигурява прием на болни от рак от цял свят и с умение посрещаме техните нужди.

Център по онкология на Анадолу Медицински Център се обединява с други центрове на принципа “болница-в-болницата”. Там  Вие ще бъдете лекувани персонално, с индивидуализирани грижи и всички удобства. Центровете приличат на самостоятелна болница. Там всички дисциплини, включени в проследяване на лечението на пациентите, болни от рак, работят заедно. По този начин Вие и Вашият лекуващ лекар имате лесен достъп до различни други медицински специалности.

Интердисциплинарен екипен подход към здравеопазването

Анадолу Медицински Център осигурява медицинска грижа съобразно нуждите на всеки пациент. Това се случва чрез формирането на интердисциплинарни екипи от лекари, които са експерти в своите области. Онкологът, радиоонкологът, хематологът, психотерапевтът, диетологът и съответният хирург работят заедно. По този начин споделят своя експертен опит за определяне на най-добрия план за решаване на Вашия случай.

Допълнително се полагат усилия за откриване на лица с висок риск за заболяване от рак. После се обсъждат възможните превантивни мерки с тях и техните семейства. Институтът провежда скрининг тестове за ранна диагностика на рак.

Медицинска онкология

Отделенията по медицинска онкология предоставят услуги за диагностика и лечение на всички видове рак. Също така определя здравите индивиди, които са подложени на риск от заболяване. В последствие взема превантивни мерки и следи за тяхното изпълнение. Лечението и наблюдението на болните от рак пациенти се реализират в рамките на мулти-дисциплинарно сътрудничество с отделението по радиационна онкология и съответното хирургично отделение.

Прилагането на химиотерапевтичните процедури се осъществява от преминали специално обучение медицински сестри с опит в съответните области, заедно с лекари специалисти. Заедно наблюдават специфичните психически и физически потребности на болните. Проследяването на пациентите, подложени на химиотерапия, след тяхното освобождаване от болницата, се осъществява от екип, състоящ се от специално подготвени медицински кадри.

Радиационна онкология

Отделението по радиационна онкология с нейната технологична инфраструктура, знания и контакти с Johns Hopkins Medicine от САЩ, осигурява обслужване на пациентите на световно ниво. Отделението по радиационна онкология на Анадолу Медицински Център е признато като регионален лидер в своята област.

Основано на принципа “добра работа в екип – за добро обслужване” отделението по радиационна онкология обслужва пациентите по мулти-дисциплинарен подход. Тук екипът се състои от хирурзи, онколози, патолози и радиолози.

Радиационната онкология отразява съвременните модерни технологични постижения в областта на лечението на рака. От 2005 година Анадолу Медицински Център предоставя здравни услуги на пациенти с постоянно подобряваща се модерна медицинска инфраструктура. Отделението по радиационна онкология е оборудвано с високотехнологична медицинска апаратура. По този начин всички процедури се осъществяват с помощта на най-модерните и прогресивни технологии. Те осигуряват допълнителна възможност за много пациенти, диагностицирани преди това с тумори. Често неподлежащи на оперативно отстраняване или такива, намиращи се на трудно достъпни в тялото места.

От 2018 година пациентите вече имат достъп до съвсем нови технологии в Департамента по радиационна онкология:

 • Discovery RT е томографско устройство, произведено от компанията „GE“, което се използва в подготвителния етап на лечението за пациенти, които ще се подлагат на лъчетерапия. Софтуерът „4DCT“ в устройството безпроблемно изобразява движението на тумора в тялото. Максималната ширина на зрителното поле улеснява изображенията дори при пациенти с наднормено тегло. С помощта на софтуера MAR software, много томографски дефекти, предизвикани от метални елементи в тялото могат да бъдат коригирани и да се получат висококачествени изображения.
 • Cyberknife M6 ™ е най-новото устройство за стереотактична радиохирургия. То осигурява комфорт на пациента и по-лесни приложения в сравнение с конвенционалните системи. Туморите във всяка област на тялото могат лесно да бъдат лекувани с Cyberknife M6. Основните преимущества са:
  • проследяване на тумора без фиксиране на пациента и задържане на дишането му;
  • намалена продължителност на лечението при високи дози и скорост;
  • безболезнена процедура, която не изисква хоспитализация;
  • отлична защита на заобикалящите тъкани и органи
  • по-малко странични ефекти.
 • Varian Edge ™ Edge System е устройство, което интегрира изискванията на клиничната стереотактична радиохирургия като IMRT, VMAT, SRS и SBRT на една и съща платформа. Ключовите преимущества на системата Varian Edge са прецизност и точност на обработката под 1 милиметър. По този начин е възможно да се извърши фокусирано облъчване на тумора и запазване здравите органи в околност.
 • Системата Accuray Radixact ® е напълно интегрирана със Системата за планиране на лечението Accura® Precision® (TPS) и системата за управление на данни iDMS™. Това позволява на медиците да увеличат лекотата и скоростта, с които осигуряват терапия с интензивно модулирано лъчение. То е водено от изображението (IG-IMRT) на практически всички пациенти. Системата Radixact позволява на специалистите да предоставят много точни, индивидуализирани разпределения на дозите. Те точно съответстват на формата на тумора, по-хомогенна и еднородна дистрибуция на дозите в сравнение с други платформи в някои зони, непрекъснато лечение в зони с голяма широчина и дължина.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg