В отделенията по кардиология се стремим да предпазим Вашето сърце чрез диагностициране и лечение на всички проблеми по най-добрия възможен начин. В отделенията се диагностицират и третират сърдечносъдови усложнения, като се започне от сърдечни пристъпи, коронарна недостатъчност, хипертония и се стигне до заболяванията на кръвоносните съдове.

Дейности на отделенията по кардиология

  • Изследване на сърцето
  • Амбулаторна клиника сърдечно здравеопазване
  • Лаборатория за изследване на физическото натоварване
  • Холтерова лаборатория
  • Телеметрия
  • Лаборатория по ехокардиография
  • Реанимация на коронарните съдове
  • Ядрена кардиология

Сърдечно съдова и гръдна хирургия

Хирургичните операции, включващи тези на сърцето, кръвоносните съдове, белия дроб и хранопровода, се извършват от висококвалифициран хирургичен екип.

Отделението по сърдечносъдова хирургия включва три основни насоки – Сърдечна хирургия за възрастни (Коронарна артерия, байпас, трансплантация, възстановяване и/или подмяна на сърдечната клапа); Кръвоносно-съдова хирургия (хирургия на аортата и периферна артериална хирургия, включително васкуларно лечение на аневризъм); Гръдна хирургия (хирургия на бял дроб, гръдна аорта и хранопровод).

Отделението по гръдна хирургия подпомага отделението по ендоваскуларна хирургия за лечение на аневризми и артериални сътресения чрез малки срезове, както и с помощта на балони и стентове (метални мрежести тръбички).

Отделението по гръдна хирургия се обслужва от екип гръдни хирурзи в сътрудничество с пулмолози и онколози. Провежда се хирургично лечение на широка гама от белодробни заболявания и медистинални разстройства, включително рак на белия дроб. Прилагат се и минимално интензивните хирургични подходи при лечението на заболявания на белия дроб и плеврата. В лечението на гръдно-оперираните пациенти се включва и белодробна рехабилитация, както преди, така и след хирургичните интервенции.

След операция пациентите се лекуват в интензивните отделения на Сърдечно съдова и гръдна хирургия за възрастни и спрециализирано интензивно отделение за коронарни заболявания.

В интензивните отделения пациентите се настаненяват в самостоятелни стаи и компетентни персонални медицински сестри следят състоянието на пациента чрез съвременни технологии. В допълнение към хирургичните екипи в интензивните отделения са на разположение опитни специалисти, обучени за действие при критични ситуации.