В отделенията по онкология се диагностицират и лекуват всички видове рак. Прилагаме със завиден успех най-напредналите методи и технологии. По тази причина Анадолу Медицински Център осигурява прием на болни от рак от цял свят и с умение посрещаме техните нужди.

Онкологичните отделения на Анадолу Медицински Център са обединени на принципа “болница-в-болницата”, където Вие ще бъдете лекувани персонално, с индивидуализирани грижи и всички удобства. Отделенията приличат на самостоятелна болница, където всички дисциплини, включени в проследяване на лечението на пациентите, болни от рак, работят заедно. По този начин Вие и Вашият лекуващ лекар имате лесен достъп до различни други медицински специалности.

Интердисциплинарен екипен подход към здравеопазването

Анадолу Медицински Център осигурява медицинска грижа съобразно нуждите на всеки пациент чрез формирането на интердисциплинарни екипи от лекари, които са експерти в своите области. Онкологът, радиоонкологът, хематологът, психотерапевтът, диетологът и съответният хирург работят заедно и споделят своя експертен опит за определяне на най-добрия план за решаване на Вашия случай.

Допълнително се полагат усилия за откриване на лица с висок риск за заболяване от рак и се обсъждат възможните превантивни мерки с тях и техните семейства. Институтът провежда скрининг тестове за ранна диагностика на рак.

Медицинска онкология

Отделенията по медицинска онкология предоставят услуги за диагностика и лечение на всички видове рак, определя здравите индивиди, които са подложени на риск от заболяване, взема превантивни мерки и следи за тяхното изпълнение. Лечението и наблюдението на болните от рак пациенти се реализират в рамките на мулти-дисциплинарно сътрудничество с отделението по радиационна онкология и съответното хирургично отделение.

Прилагането на химиотерапевтичните процедури се осъществява от преминали специално обучение медицински сестри с опит в съответните области, заедно с лекари специалисти, които наблюдават специфичните психически и физически потребности на болните. Проследяването на пациентите, подложени на химиотерапия, след тяхното освобождаване от болницата, се осъществява от екип, състоящ се от специално подготвени медицински кадри.

Радиационна онкология

Отделението по радиационна онкология с нейната технологична инфраструктура, знания и контакти с Johns Hopkins Medicine от САЩ, осигурява обслужване на пациентите на световно ниво. Отделението по радиационна онкология на Анадолу Медицински Център е признато като регионален лидер в своята област.

Основано на принципа “добра работа в екип - за добро обслужване” отделението по радиационна онкология обслужва пациентите по мулти-дисциплинарен подход, като екипът се състои от хирурзи, онколози, патолози и радиолози.

Радиационната онкология отразява съвременните модерни технологични постижения в областта на лечението на рака. Отделението по радиационна онкология е оборудвано с високотехнологична медицинска апаратура и всички процедури се осъществяват с помощта на най-модерните и прогресивни технологии, които осигуряват допълнителна възможност за много пациенти, диагностицирани преди това с тумори, неподлежащи на оперативно отстраняване или такива, намиращи се на трудно достъпни в тялото места.

TrueBeam

TrueBeam e най-модерната и иновативна система за лечение на различни видове тумори. TrueBeam e гъвкава платформа, която може да се използва за различни форми на лъчетерапия и радиохирургия.

„Радиационната онкологията е област, в която отражението на новите технологии е най-бързо, обхватно и в дълбочина. С помощта на системата TrueBeam продължителността на лечението се съкращава наполовина. Тя не променя нормалния ритъм на живот на пациента и след като премине определеното за деня облъчване, пациентът може да се върне към всекидневния си ритъм“, споделя проф. д-р Кайхан Енгин, ръководител на отделението по радиоонкология в Анадолу Медицински Център – един от малкото центрове в света, които успешно прилагат тази нова платформа на лечение.

Проектирана от американска компания, световен лидер в областта на високите технологии в медицината, TrueBeam е платформа, която може да се използва за лечение на всички видове рак, изискващи приложение на лъчетерапия. TrueBeam извършва облъчването на фокус, без отклонения. Радиационна енергия се насочва към тумора с прецизност до милиметър като същевременно предпазва околните тъкани. По този начин при с тази система страничните ефекти се свеждат до минимум, защото нормалната, здрава тъкан е защитена.

TrueBeam дава възможност за радиотерапия и радиохирургия едновременно.

При тази система не е необходима анестезия, тъй като не се усеща болка.

Лечение с регулирана по интензитет радиотерапия

Лечението с регулирана по интензитет радиотерапия цели облъчването на засегнатата зона с необходимата доза радиация чрез модулирана по интензитет радиотерапия (IMRT). Анадолу Медицински Център е една от малкото болници в света, където се прилага тази най-модерна технология. Най-важния компонент за успешното лечение с IMRT е планирането му от опитен експертен екип. Екипът по радиационна онкология на Анадолу Медицински Център е съставен от най-опитните лекари и специалисти по радиационна физика. Те са признати като международни експерти, които организират международно обучение и образователни семинари по въпросите на приложението на IMRT.

CyberKnife

CyberKnife е един от най-съвременните методи за радиационна хирургия, който унищожава тумора при минимално облъчване на здравата тъкан около него. Роботизираната система CyberKnife за радиационна хирургия е първата и единствена в света радиохирургична система, предназначена за лечение на тумори, където и да е в тялото, със субмилиметрова течност.

Предимствата на TrueBeam и CyberKnife се състоят в това, че:

  • Третират тумори навсякъде в тялото.
  • Осигуряват точна до субмилиметър обработка на тумора, с минимално въздействие върху околните здрави тъкани.
  • Осигуряват възможност за лечение на тумори, неподлежащи на оперативно отстраняване или комплексни по своя характер.
  • Отличават се със съобразен с пациента дизайн, който осигурява спокойна лечебна практика.
  • Позволяват изключителна гъвкавост при планиране на лечението.
  • Допълват програмите IMRT или IGRT (Image-Guided Radiotherapy).