Анадолу Медицински Център прилага мулти-дисциплинарния подход на Johns Hopkins Medicine. Ние не сме привърженици на тяснопрофилната диагностика и лечение, тъй като всички системи на организма се влияят една от друга по много и различни начини. По тази причина предлагането на комплексни и интегрирани грижи за пациента е основен принцип за нас.

Анадолу Медицински Център притежава най-модерна апаратура за съвременна диагностика и лечение. Нашето стратегическо сътрудничество с Johns Hopkins Medicine ни дава възможност да предлагаме значително подобрени услуги още от прегледа, през диагностиката и евентуалното последващо лечение.

Диагностика / Визуализация:

 • Визуална радиология
 • Интервенционна радиология
 • Ядрена медицина
 • PET/CT (позитронна емисионна томография / компютърна томография) диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Патология
 • Микробиология
 • Генетика

Онкология:

 • Обща онкология
 • Хематологична онкология
 • Онкологична хирургия
 • Радиационна онкология (TrueBeam)
 • Радиохирургия (CyberKnife)
 • Психологична консултация и психотерапия
 • Палиативни грижи

Неврологични специалности:

 • Неврохирургия
 • Неврология
 • Психиатрия
 • Неврологично интензивно отделение

Кардиологично Здравеопазване:

 • Сърдечносъдова хирургия
 • Кардиологична хирургия
 • Интензивно хирургично отделение
 • Гръдна хирургия
 • Инвазивна кардиология
 • Неинвазивна кардиология
 • Интензивно отделение по коронарно здравеопазване
 • Педиатрична кардиология

Хирургични специалности:

 • Обща хирургия
 • Хирургия с минимално проникване
 • Офталмология
 • Уши-нос-гърло
 • Детска хирургия
 • Урология
 • Ортопедия и травматология
 • Пластична и възстановителна хирургия
 • Хирургия на ръцете и кръвоносните съдове
 • Контрол на болките
 • Грижи за устната кухина и зъбите
 • Бърза помощ
 • Интензивно хирургично отделение

Женска консултация

 • Гинекология
 • Акушерство
 • Оплождане “ин витро“ и репродуктивна медицина
 • Перинатология
 • Гинекологична онкология

Други специалности:

 • Вътрешни болести
 • Алергия и имунология
 • Пулмология
 • Ендокринология
 • Хематология
 • Гастроентерология
 • Нефрология
 • Инфекциозни болести
 • Интензивно отделение
 • Педиатрия
  • интензивно родилно отделение
  • интензивно педиатрично отделение
  • детска ендокринология
  • детска генетика
 • Дерматология
 • Физиотерапия и рехабилитация
 • Спортна медицина
 • Контролни прегледи
 • Диетология и хранене