В отделенията по акушерство и гинекология на Анадолу Медицински център усилията на експертите са насочени към доброто здраве на жените през всички етапи от живота чрез рутинни годишни прегледи, скрининг тестове и други превантивни методи.

В отделенията се третират всички здравни проблеми, засягащи жените, с помощта на международен опитен екип от тясно специализирани експерти.

Гинекологична онкология

В отделението по Гинекологична онкология се лекуват пациентки със злокачествени заболявания на женските полови органи.

Оптималната предоперативна индивидуална оценка и планиране на лечението са крайъгълните камъни на нашия подход. В съответствие с това ние използваме различни методи за получаване на радиологични изображения (Т.Е. ехография, магнитен резонанс, компютърна томография, позитронна емисионна томография в съчетание с рентгенова компютърна томография) и/или колпоскопия според нуждите на пациентката. След изготвянето на предоперативната оценка, лечението на всяка пациентка се планира от страна на мултидисциплинарния екип от онкологични радиолози, онколози, радиолози и патолози.

Най-добрият резултат зависи от оптималното хирургично лечение. Тези операции се извършват от опитни лекари, обучени в престижни гинекологични онкологични центрове. Оптималното завършване на хирургичното лечение често изисква сътрудничеството с други отделения като нестезиология, урология, патология, обща и гръдна хирургия.

Ние вярваме, че оптималната хирургия, съчетана с мулти-дисциплинарния подход, дава най-добрите резултати за нашите пациенти и качеството на техния живот.

Репродуктивно здраве

Отделението по акушерство и гинекология в Анадолу Медицински център има голям и опитен персонал, който 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, е на разположение, предлагайки широка гама от технологични ресурси.

Основните области, в които могат да бъдат получини услуги са:

  • Родителските съвети за здравословна бременност
  • Рутинни прегледи по време на бременността
  • Оценка на тестове и ултразвуково изследване
  • Стандартно и Цезарово раждане
  • Следродилни грижи
  • Помощ за раждане и подготовка на родителите

Отделение за асистирана репродукция (IVF – “Ин-витро“)

Проблемните двойки, лекувани с последните технологии и най-новите модерни методи, се радват на висок процент на успеваемост в отделението за асистирана репродукция IVF – “Ин-витро” към Анадолу Медицински център под ръководството на специализирана група лекари. В допълнение към техниките за изкуствено оплождане като IUI – ВМО (вътрешно маточно осеменяване), IVF (“ин-витро”) и ICSI (вътрешно цитоплазмено инжектиране на сперматозоиди), за получаване на сперма се извършват и хирургически интервенции като ТЕСА (асоциация на сперматозоиди в тестисите), TESE (тестикулярна екстракция на сперматозоиди) и PESA (подкожна аспирация на сперматозоиди).

Ембриологичната лаборатория притежава превъзходна техническа инфраструктура и опитен, специализирал в чужбина персонал,  необходими за осигуряването на всички възможни методи за лечение на стерилитет, включително изкуствено механично или лазерно стимулиране на съзряването на зародиша, замразяване на ембриони и бластоцистни култури.

Урогинекология

В отделението по Урогинекология се прави диагностика и лечение на няколко разстройства, свързани с репродуктивните органи.

  • Нарушения на тазовото дъно
  • Инконтиненция на урината
  • Фекална инконтиненция и свързаните с нея сексуални дисфункции