Медицински кадри с международен опит и модерни медицински технологии са в основата на успешната медицинска практика за диагностика, лечение и възстановяване на Анадолу Медицински Център.
Отлично подготвени медицински специалисти
В Анадолу Медицински Център работи отлично подготвен, отворен за развитието, обичащ да обучава и да бъде обучаван екип, който поставя на първо място човека. Концептуално Анадолу Медицински Център обединява академичната организация на университетите с динамиката на частния сектор. В екипа са водещи университетски преподаватели, както и лекари, получили обучение и придобили опит в чужбина.
• Лекарите ни, които винаги се отнасят с грижа и внимание към пациентите, са специалисти в своята област и владеят повече от един чужд език. И най-важното – те говорят на общ език със своите пациенти, информирайки ги във всяко едно отношение.
• Медицинските сестри, подбирани според опита им в отделението, обгрижват пациентите и провеждат профилактиката с оглед по-бързо възстановяване.
• Консултантките любезно помагат на пациентите по време на регистрацията, за да могат те бързо и лесно да се възползват от услугите на Анадолу Медицински Център.
• Ръководните ни кадри съчетават професионалните си знания и опит с новаторски дух, и водени от висока етика и морал, полагат усилия, за да приложат на практика принципа на Анадолу Медицински Център за предоставяне на обслужване на световно ниво, поставящо човека в центъра на вниманието.
Иновативна и модерна медицинска технология
В диагностиката и лечението се използват най-модерни високоразвити технологии и апарати.
Експертите от Анадолу Медицински Център са твърдо убедени, че новите открития в медицинската технология, комбинирани с опита на лекуващите лекарите, са най-доброто решение за всеки пациент.
• Днес върхът в радиационната онкология е технологията TrueBeam, а Анадолу Медицински Център е един от малкото центрове, които успешно я прилагат. TrueBeam комбинира различни платформи за лечение в един уред като дава възможност за радиотерапия и радиохирургия едновременно. TrueBeam изпраща радиационна енергия към тумора с прецизност до милиметър като същевременно предпазва околните тъкани. При тази система не е необходима анестезия, тъй като не се усеща болка.
• Един от най-безопасните неинвазивни начини за лечение на тумори е технологията CyberKnife. Считана за изкуство в лечението на рака, създадена да унищожава туморните образувания с минимум щети по заобикалящите тъкани, технологията CyberKnife е налична в Анадолу Медицински Център от 2005 година и е един от четирите медицински центъра в Европа, който я притежава. Експертите в Анадолу Медицински Център имат значителен натрупан опит със стотици пациенти от над 20 различни държави и множество положителни примери с добър изход.
• Анадолу Медицински Център разполага с два линеарни акселератора от системата IMRT, които в региона са в ограничен брой. За прецизиране на лечението при онкологичните заболявания се използва и PET-CT, с който се определя точното място за прилагане на лечение, а ефективността на лечението се тества чрез CT симулатор.
Мултидисциплинарен подход
Анадолу Медицински Център комбинира всички области на специализация в мултидисциплинарен подход.
Анадолу Медицински Център не е обикновено болнично заведение, а институция, която следва неотлъчно своята мисия – да предлага здравно обслужване на равнището на световните стандарти в името на повишаване на качеството на живот. С визията да се превърне в еталон за здравни услуги Центърът следва стандартите на изследване, диагностициране и лечение, разработени и прилагани от американския лидер Johns Hopkins Medicine. Добрите експерти, мултидисциплинарният подход, иновативните технологии, индивидуализираното лечение на рака и прилагането на персонализирана терапия са комбинация от фактори, които гарантират добрите резултати от лечението в този Център.