Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Център за трансплантации на костен мозък, отговарящ на световните стандарти

Център за трансплантации на костен мозък, отговарящ на световните стандарти

Центърът за трансплантации на костен мозък към Анадолу Медицински център и Клиниката за трансплантация на костен мозък предлагат висококвалифицирано медицинско обслужване на пациентите от професионалисти, специализирани в съответните дисциплини и терапии.

Медицинският център за трансплантация на костен мозък включва извънболнична клиника за трансплантация на костен мозък, отделение за пациенти, HLA-лаборатория, лаборатория за хемипареза, лаборатория за криосъхранение и вземане на стволови клетки. Осъществява се диагностика и наблюдение на раковото образувание на молекулярно ниво, като благодарение на методите – поточна цитометрия и PCR (полимеразна реакция) се способства за неговото по-ефикасно лечение. Изследвайки молекулярния рисков профил на пациента, специалистите могат да изберат най-доброто лечение за всеки отделен случай.

Клиниката за трансплантация на костен мозък е разположена на два етажа и разполага с 22 легла, като има специална разделителна секция във входа на всяка отделна стая. Всички служители от персонала и близките на пациента преминават първо през тази специална зона, като тя служи за дезинфекция с цел да не се допусне пренасяне и внасяне на инфекции отвън. Тази система минимализира значително риска от контакт на пациента с инфекции.

Просторните стаи, напълно оборудвани с НЕРА филтри, предоставят на пациентите възможно най-добрия физически и душевен комфорт. Създадени са условия пациентите да се разхождат извън болничните стаи и коридорите. Проектирани по специална технология, болничните легла са ортопедични и комфортни, стаите са оборудвани, освен с музикална система, с кабелна телевизия и безжичен интернет.

Клиниката разполага с отделен вход за пациентите, които се подлагат на костно-мозъчна трансплантация. При първото посещение от пациентите се изисква цялата медицинска документация, епикризи, лабораторни изследвания, резултатите от образни изследвания и доклади от патологичните анализи. Следващият етап включва подробна информация относно развитие на заболяването, последван от щателен физически преглед. Окончателното решение за трансплантацията се дава от специалистите след преценката им за лечението.

Болести, които се лекуват с трансплантация на костен мозък:

 • Остра миелобластна левкемия
 • Остра лимфобластна левкемия
 • Неходжкинов лимфом
 • Ходжкинов лимфом
 • Множествен миелом
 • Миелодиспластичен синдром
 • Хронична миелоцитна левкемия
 • Хронична лимфоцитна левкемия
 • Апластична анемия
 • Пароксизмална нощна хемоглобинурия
 • Първична амилоидоза
 • солидни тумори: рак на тестисите, рак на яйчниците,
 • наследствени заболявания: хемоглобинопатии.

Има три вида трансплантации:

 • Автоложна трансплантация – трансплантация на стволови клетки взети от самия пациент.
 • Сингенна трансплантация – трансплантация на стволови клетки, взети от еднояйчни близнаци.
 • Алогенна трансплантация – трансплантация на стволови клетки, взети от братя, сестри или родители на болния. Може да се използва и трето лице за донор, което няма роднинска връзка с пациента (донори, без роднинска връзка), ако има съвместимост.

Как се извършва трансплантация на костен мозък?

За трансплантацията на костен мозък при пациент с негови стволови клетки е необходимо първо да се подобри състоянието на пациента. За тази цел, при пациента се провежда определено от лекарите подходящо лечение. В последствие след прием на конкретни лекарства се събират и замразяват стволовите клетки. След събиране на здравите стволови клетки, пациентът получава терапия с лекарства, чиято доза е много висока средно за около една седмица. След периода на висока доза едноседмична лекарствена терапия съхраняваните здрави стволови клетки се връщат на пациента. Този метод позволява възобновяването на разрушените стволови клетки по време на лечението.

Kак се взема костен мозък за трансплантация?

Стволовите клетки, които се използват за трансплантация на костния мозък идват от течния център на костта, която се нарича костен мозък. Като цяло, процедурата на вземане на костен мозък или така наречената „жътва“ и в трите вида е сходна (автоложна, сингенна, алогенна). Процедурата се прави под пълна анестезия или локална анестезия, като втората води до обездвижване на зоната под кръста. Костният мозък се взема от тазовата кост с игла. Вземането на костен мозък продължава около час.

Как се получават стволови клетки от периферна кръв (кръвта във вените) с цел трансплантация?

Периферните кръвни стволови клетки , използвани при трансплантацията, идват от кръвообращението. Манипулацията за получаване на стволовите клетки от периферната кръв се нарича афереза или левкофереза. Четири или пет дни преди афереза на донора се прилагат стимулиращи фактори за увеличаване броя на стволовите клетки в кръвта. Кръвта се взема от голямата вена на ръката или посредством поставен централен венозен катетър на шията, гърдите или от гъвкава тръба, поставена в областта на таза. Кръвта преминава през машина, която събира стволови клетки. Кръвта се връща към донора, а събраните клетки се съхраняват. Аферезата обикновено отнема от четири до шест часа. Стволовите клетки се замразяват до трансплантацията на болния.

Какво се случва след като трансплантирането е вече осъществено?

След като влязат в кръвния поток, стволовите клетки се придвижват и навлизат в костния мозък, където ще произвеждат бели кръвни телца, червени кръвни телца и тромбоцити, като това производство на клетки обикновено става в рамките на две до четири седмици след трансплантацията. Лекарите наблюдават този процес, следейки много често броя на кръвните клетки. Пълното излекуване на имунната система отнема много повече време. За получателите на автоложни трансплантации този процес е няколко месеца, а за алогенни и сингенни трансплантации може да отнеме от една до две години.
Успехът на трансплантация на костен мозък зависи от степента на прогресиране на болестта и навременно направената трансплантация.

Процесът на трансплантация обхваща времето от вземане на решение за костно-мозъчна трансплантация, подготовката на пациента преди трансплантация и проследяване на периода от хоспитализацията и изписването в дългосрочен план.

1. Планиране на бъдещото лечение

2. Подготовка за трансплантация

 1. При алогенна трансплантация: Ако ще се провежда алогенна трансплантация, първо трябва да се определи брат, сестра или роднина с наличие на подходящо HLA. Предвижда се преглед на донора в Медицински център Анадолу. Въз основа на прегледа се определя дали лицето може да стане донор.
 2. Автоложна трансплантация: При автоложна трансплантация болният сам е донор. Според състоянието на пациента и диагнозата от страна на лекарския екип се определя вида на стимулацията на костния мозък, както и метода и времето за извършване й.
 3. Етап на подготовка непосредствено преди трансплантация. Пациентът се хоспитализира, за да му се приложи режим на лечение, състоящ се от химиотерапия и/или лъчетерапия, в зависимост и специалноопределен от обстоятелствата.
 4. Трансплантация на костен мозък. Един или два дни след приключване на подготовителния режим, костният мозък се влива на болния по начина на вливане на кръв през вените.
 5.  Изчакване на присаждането на трансплантирания костен мозък (engraftment). Присаждане означава успешното смесване на присадения костен мозък в тялото на приемателя, който генерира производство на кръвни елементи. Този процес продължава от 10 до 35 дни.
 6. Възстановяване след присаждането. Първите признаци на възстановяване след присаждането на трасплантирания костен мозък продължават около три месеца. През този период се правят ежеседмични кръвни тестове, или ако е необходимо на по-къси интервали, с цел проследяване на състоянието на пациента.
 7. Дългосрочно проследяване след възстановяване. След приключване на възстановителния процес от присаждането на костния мозък, болният и близките му се информират относно дългосрочното последващо наблюдение. Прави се щателна оценка и преглед на пациента и се предоставя епикриза за лекаря, който ще го наблюдава в родната му страна.

Офис в г. Пловдив
адрес: ул. „Цар Борис Обединител“ 128
тел: 032/511 592
е-mail: amc.plovdiv@abv.bg

Офис в г. София
адрес: бул. „Г. М. Димитров“ 62
тел: 02/441 06 62
е-mail: amc_sofia@abv.bg

Истанбул, Турция
тел: +90 262 678 57 64
тел: +90 262 678 53 48

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg