Продължете към съдържанието
Начало » Статии » СТС – революция в скрининга на рака

СТС – революция в скрининга на рака

Анализът на циркулиращите туморни клетки (СТС – circulating tumor cells) в кръвта е ефективна, минимално инвазивна опция за скрининг на рака. Кръвен тест разпознава раковите клетки и идентифицира типа рак много по-рано от:

 • ПЕТ-скенер;
 • ЯМР;
 • компютърна томография;
 • биопсията и др. 

Проф. д-р Хюсеин Балоглу, патолог в Анадолу Медицински център. Той обяснява приносите, които CTC-технологията има в ранната диагностика и процеса на персонализирано лечение на рака:

 • СТС е бърз и лесен метод, който може да се приложи към всеки пациент, а резултатите може да се получат до един ден.
 • СТС може да даде точна диагнозата на рака – новия метод позволява прецизно разпознаване на раковите клетки в най-ранна фаза.
 • CTC позволява персонализирано лечение на рака – промяна в броя на туморните клетки в кръвта преди и след лечение може да се определи с точност след първите 2 седмици. Това да доведе до съвсем точно персонализиране на лечението.
 • СТС-методът дава по-благоприятни условия за лечение на тумори със затруднен достъп или тумори, изискващи критични за здравето и живота интервенции
 • СТС подобрява ефективността на лечението – анализът позволява онколога редовно и бързо да отчита дали терапията работи и ако да, да продължи да проследява дали ракът не е резистентен.
 • CTC превъзхожда стандартните методи за оценка – за разлика от традиционното сканиране с CT и ЯМР и биопсията. СТС тестът позволява често проследяване на туморите като обхват, мутация или развиване на резистентност към лечението.
 • СТС предсказва риска от рецидив – анализът може да бъде по-точен от стандартните био маркери в определяне на прогнозата при пациенти с метастазен рак. Също това да подобри лечението и прогнозата им.

Тази революционна технология, призната от списание The Scientist в Топ 10 иновации за 2015 г., се предлага за пръв път в нашия регион от Анадолу Медицински Център.

Виж повече тук.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg