Кръвен тест разпознава раковите клетки и идентифицира типа рак много по-рано от ПЕТ-скенер, ЯМР, компютърна томография, биопсията и др. Анализът на циркулиращите туморни клетки (CTC – circulating tumor cells) в кръвта е ефективна, минимално инвазивна опция за скрининг на рака.

Проф. д-р Хюсеин Балоглу, патолог в Анадолу Медицински център, обяснява приносите, които СТС-технологията има в ранната диагностика и процеса на персонализирано лечение на рака:

  • СТС е бърз и лесен метод, който може да се приложи към всеки пациент, а резултатите може да се получат до един ден.
  • СТС може да даде точна диагнозата на рака – новия метод позволява прецизно разпознаване на раковите клетки в най-ранна фаза.
  • СТС позволява персонализирано лечение на рака – промяна в броя на туморните клетки в кръвта преди и след лечение може да се определи с точност след първите 2 седмици, а това да доведе до съвсем точно персонализиране на лечението.
  • СТС-методът дава по-благоприятни условия за лечение на тумори със затруднен достъп или тумори, изискващи критични за здравето и живота интервенции
  • СТС подобрява ефективността на лечението – анализът позволява онколога редовно и бързо да отчита дали терапията работи и ако да, да продължи да проследява дали ракът не е резистентен.
  • СТС превъзхожда стандартните методи за оценка – за разлика от традиционното сканиране с CT и ЯМР и биопсията, СТС тестът позволява често проследяване на туморите като обхват, мутация или развиване на резистентност към лечението.
  • СТС предсказва риска от рецидив – анализът може да бъде по-точен от стандартните био маркери в определяне на прогнозата при пациенти с метастазен рак, а това да подобри лечението и прогнозата им.

Тази революционна технология, призната от списание The Scientist в Топ 10 иновации за 2015 г., се предлага за пръв път в нашия регион от Анадолу Медицински Център.

Виж повече тук.