Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Лечение на рак на черния дроб

Лечение на рак на черния дроб

Анадолу Медицински Център предлага локална, бърза и ефективна процедура за лечение на рак на черния дроб. Химио/радиоембо-лизацията е минимално инвазивна процедура, която се прилага директно върху злокачествената тъкан. В този смисъл е щадящо за останалите органи, а най-голямото й предимство е, че не причинява странични ефекти.

Процедурата може да се извърши в амбулаторни условия за кратко време, не налага прием на други медикаменти и най-вече има висока успеваемост. Около 70% от пациентите реагират положително на химио/радиоемболизацията. Много научни изследвания доказват, че тя удължава преживяемостта и подобрява качеството на живот при пациенти с рак на черния дроб. Крайният клиничен резултат в голяма степен зависи от стадия на заболяването и общото състояние на пациента.

При процедурата чрез катетърната ангиография се достига до тумора и в него се вкарват емболизиращи агенти.

В зависимост от вида на тези агенти има два вида емболизация. Химиоемболизацията се осъществява посредством микросфери, съдържащи медикаменти за химиотерапия. Целта е едновременно да се блокират кръвоносните съдове, които снабдяват раковите клетки, и да се въведе химиотерапевтик директно в злокачественото образувание. По този начин раковите клетки не само биват лишени от енергия и хранителни вещества, а по-дълго време остават под влиянието на висока доза химиотерапия. При радиоемболизацията микросферите съдържат радиоактивен изотоп (Итрий 90). Чрез катетърната ангиография тези микросфери се вкарват директно в злокачественото образувание, а тяхната радиация го унищожава.

И двата вида емболизация се прилагат за лечение на злокачествени образувания на черния дроб. Химиоемболизацията е подходяща както:

  • при първичен карцином (хепатоцелуларен карцином и холангиокарцином), чийто произход е в самия черен дроб;
  • при вторични образувания (метастази), които се разсейват в черния дроб от други области като дебело черво, гърди, невроендокринни тумори и др.

Химиоемболизацията е една от най-често избираните процедури.

Тя е за лечение на първични тумори, които не реагират на стандартната системна химиотерапия и/или не могат да се отстранят оперативно. Може да се приложи и като лечение, съпътстващо системната химиотерапия. Процедурата може да се извърши като подготовка за хирургично лечение и дори за трансплантация. Радиоемболизацията повлиява дори, когато системната химиотерапия не е ефикасна, химиоемболизацията е опасна, тумора не подлежи на хирургично отстраняване. Лечението с вътрешна радиация е много ефикасно и безопасно в случаи, при които другите методи на лечение са неуместни, опасни или неефективни

Процедурата се извършва под местна или обща упойка в зависимост от състоянието на пациента, типа чернодробен карцином и използвания емболизиращ агент. Химиоемболизацията трае около 1-2 часа. Но пациентът трябва да останете в болницата, за да получи превантивни антибиотици и грижа при евентуални болка и гадене. Пациентите обикновено се връщат към нормалния си ритъм на живот 1-2 дни след процедурата.

Радиоемболизацията се извършва на два етапа през 7-10 дни. В първия етап се прави ангиография за визуализиране на кръвоносните съдове. През катетъра се инжектира маркер изотоп, за да се изчисли точната доза за ефикасно лечение, така че да не се образуват вредни утаявания извън тумора. Този етап може да се разглежда като симулация на процедурата. На втория етап се прави ангиография. При която се инжектира изчислената доза Итрий 90 за оптимален резултат от този вид лечение. Ангиографията и нуклеарната визуализация траят 2-3 часа. Пациентът може да се прибере вкъщи 4-6 часа след процедурите, така че в повечето случаи е достатъчен един ден болничен престой. Някои пациенти могат да бъдат изписани и на същия ден, без да се налага хоспитализация.

Химио/радиоемболизацията задължително се извършва от екип специалисти.

В Анадолу Медицински Център работят специално обучени интервенционални радиолози. Те са специализирали в съответната област с международна квалификация (CIRSE – Европейска асоциация на сърдечно-съдовите и интервенционалните радиолози). Във всички етапи на процедурата участва и специалист по медицинска онкология или нуклеарна медицина, който има водеща роля за определянето на безопасна доза химиотерапевтик или радиация.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg