Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Център за лечение на рак на перитонеума

Център за лечение на рак на перитонеума

Анадолу Медицински Център откри Специализиран център за лечение на рак на перитонеума. Преди години онкоболните пацианти с рак на перитонеума се считаха за пациенти в терминален стадий. На тях се прилагаше палиативно лечение и системна химиотерапия, без особен резултат. 

В център за лечение на ракът на перитонеума се осъществяват медицинските прегледи. Също така подготовката, лечението, възстановяването и проследяването на състоянието след лечение. Центърът предоставя подробна устна и илюстративна информация. Тя позволява на пациентите да се запознаят с всички етапи на лечение. Завеждащ Центъра за лечение на ракът на перитонеума е специалистът по обща хирургия проф. д-р Корай перитонеума.

Днес обаче, животът на пациентите може да бъде удължен посредством интраабдоминални химиотерапевтични методи, известни като HIPEC и PIPAC:

  • Хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC);
  • Интраперитонеална аерозолна химиотерапия под налягане (PIPAC).

Посредством тези методи се увеличава качеството на живот на пациентите. Също се удължава неговата продължителност и за определена група пациенти заболяването бива излекувано.

Поради структурните характеристики на перитонеума стандартното интравенозно прилагане на химиотерапевтика често е недостатъчно. Особено при лечение на ракови заболявания с разсейки в перитонеума, тъй като лекарствата не могат напълно да достигнат до перитонеума. Основният принцип за лечение на перитонеален рак е перитонеума да се разглежда като орган и да се отстранят засегнатите части от него и болните органи чрез циторедуктивна хирургия. Интраабдоминалната химиотерапия след отстраняване на всички туморни тъкани, цели да унищожи остатъчните микроскопични метастази.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg