Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Радиотерапия при рак на маточната шийка

Радиотерапия при рак на маточната шийка

Лечението на рак на маточната шийка все повече се основава на мултидисциплинарния подход. Специалистите: акушер-гинекологът и специалист-хирург по гинекологична онкология проф. д-р Мурат Деде; специалистът по медицинска онкология д-р Сердар Турхал; директорът на отделението по радиационна онкология д-р Хале Башак Чаглар от Анадолу Медицински Център разясняват методите на лечение.

Хирургичното лечение е метод, който се прилага в ранния стадий на заболяването като възловия момент е радикалното отстраняване на матката.

Ако в шийката на матката има лезия, водеща до развитие на рак, е достатъчно хирургично изрязване на шийката (LEEP). Отстраняването на матката е хирургична процедура, извършвана на ранен етап (стадий 1). Ако се извърши хирургична интервенция само на шийката (крио конизация), се увеличава рискът от прекъсване на бременност или от преждевременно раждане. Могат, разбира се, да бъдат приложени хирургични процедури за запазване на плодовитостта. Понякога, в ранния стадий на заболяването, оперативната намеса може да бъде заместена от лъчелечение. Химиотерапия се използва за увеличаване на ефективността от лъчелечението в процеса и може също да бъде приложена като лечение в напреднал стадий, ако ракът се е разпространил към други органи.

След лечение на рак на маточната шийка в ранен стадий в рамките на две години у 15% до 61% от пациентите може да се наблюдава рецидив.

Ако съществува опасност от рецидив и метастази, чрез образната диагностика, например ПЕТ сцинтиграфия, може да се изключат отделни метастази. Лъчелечението, съчетано с химиотерапия, е уместен вариант, ако за пациента оперативното лечение е невъзможно. Както и ако заболяването е рецидивирало само върху оперираната област. За по-добри резултати на този етап се прибягва до лекарства с целенасочено действие. При пациенти, които не реагират на комбинираното лечение, може да се прибегне до молекулярно-генетичен анализ. Той позволява контролирането на конкретни генни смущения, водещи до пролиферация на тумора.

Ако ракът на маточната шийка е напреднал, т.е. ако има разсейки в съседните тъкани, хирургичното лечение се замества с лъчелечение.

Може да се разгледа радиотерапия на два етапа. Външното лечение, наричано лъчелечение, се прилага седмично едновременно с химиотерапия. Другият вид се нарича вътрешно лечение (брахитерапия), който е нехирургичен, щадящ органите метод. При този начин на лечение се увеличава дозата на лъчението в определена област, като се въвеждат радиоактивни частици чрез поставяне на определен брой апликатори в шийката и в матката, обикновено под обща анестезия. Днес радиотерапевтичното лечение на рак на маточната шийка с апликатори, съвместими с МР и томография става все по-успешно.

При пациенти с ранен стадий на рака, на които е извършена операция, или при наличие на негативни рискови фактори в постоперативния период, може да се приложи само радиотерапия или радиотерапия, съчетана с химиотерапия. При това положение, можем да кажем, че радиотерапията е един от основните методи на лечение на рака на маточната шийка. С помощта на новите радиотерапевтични апарати се увеличава успеваемостта, като същевременно намаляват и страничните ефекти. В частност, използването на лъчелечение с модулиран интензитет води до значително намаляване на свързаните с външната терапия странични ефекти.

Можем да обобщим, че леченията, които улавят рак на маточната шийка на етапа на пролиферация на аномални клетки (прекурсорна лезия) и отстраняването на рисковите клетки от тази среда, се явяват най-ефективните ранни мерки в борбата с този вид рак.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg