ВТОРО МЕДИЦИНСКО МНЕНИЕ

КООРДИНАТОРИ

ПРЕСТОЙ

ПЕРСОНАЛНО ОРИЕНТИРАНА ГРИЖА

 

Щастието и безопасността на нашите пациенти е важно за нас. В Анадолу Медицински Център нашият приоритет е да гарантираме, че пациентите ни преминават през диагностичния и лечебен процес по най-комфортен начин.

Ние уважаваме правата на всеки пациент и неговите роднини по време на престоя им в нашата болница, и очакваме от тях да изпълняват своите отговорности. Това ръководство, изготвено по указание на Министерството на здравеопазването на Турция, има за цел да информира пациентите и близките на пациентите за техните права и отговорности.

Поради жизненоважното значение на здравните услуги, правата и отговорностите на хората са безкомпромисни. Ние вярваме, че всеки човек има права, които трябва да бъдат зачитани, независимо от възрастта, пола, расата, религията, социалното, физическото или духовното състояние, както и отговорности към другите хора и околната среда. Можем да създадем здравословна и щастлива среда само, ако зачитаме тези права и отговорности.

В текста по-долу “нашите пациенти или вие” се отнасят до пациента и семейството му и “ние или служителите” се отнасят до всички служители на Анадолу Медицински Център.

Правото на ползване на услуги

 • Всички наши пациенти имат право да се възползват от всички наши услуги, независимо от техните социални характеристики.
 • Нашите пациенти имат право да изберат лекар и / или здравна институция и да ги променят на всеки етап от лечението. Когато нашите пациенти подадат писмено искане, всички записи се изпращат спешно на другата институция, която те посочват.
 • Здравните специалисти в нашата болница и / или в други договорени институции не могат да извършват диагностика и лечение, противоречащи на медицинската етика, правила и принципи.
 • Нашите пациенти имат право да действат в съответствие със законите и разпоредбите на страната по отношение на процедури като трансплантации на органи или експериментални изследвания.
 • Ако желаят, нашите пациенти имат право да получават безплатно информация за услугите, предоставяни от нашата болница по отношение на превантивните здравни услуги.
 • Нашите пациенти имат право да искат облекчаване на болката. Всички наши пациенти имат право да изискват оценка и лечение на тяхната болка и да получат информация за причините за тяхната болка и методите на лечение.

Правото на уважение

 • Нашите пациенти и техните семейства имат право да получават услуга в уважавана, учтива и състрадателна атмосфера, където те са индивидуално обгрижвани по всяко време и при всякакви обстоятелства.
 • Никой от нашите служители няма право да спори с нашите пациенти. Нашите пациенти имат право да решат проблемите си в съответствие с принципите на нашата болница и съществуващите закони на страната.

Право на поверителност

 • Нашите пациенти имат право да откажат да говорят или да виждат хора, включително посетители, които не са пряко свързани с лечебния им процес.
 • Нашите пациенти имат право да изискват атмосфера, която гарантира визуална и звукова поверителност навсякъде, където те получават услуга.
 • Ако желаят, нашите пациенти могат да изискват допълнителна сигурност срещу допълнително заплащане.
 • Нашите пациенти имат право да изискват защита на неприкосновеността на личните данни дори след смърт. Тези данни могат да бъдат разкривани на съответните органи с изричното съгласие на пациента или неговите наследници или по съдебен ред. Освен ако не е необходимо по медицински причини, нашият пациент има право да не дава информация за своя личен и семеен живот.

Право на познаване на самоличността

 • Нашите пациенти имат право да знаят самоличността и професионалната отговорност на всички служители на болницата, с които контактуват.

Право на получаване на информация

 • Нашите пациенти имат право да вземат копие от цялата информация и документация, свързани с техните диагностични и терапевтични процеси и курса на лечение, както и правото да ги изследват.

Правото на комуникация

 • Нашите пациенти имат право да поискат преводач, който да говори техния език по време на лечението им.

Право на съгласие

 • Нашите пациенти имат право да бъдат информирани за тяхното заболяване, лечение, рискове и ползи, и да участват в процеса на вземане на решения относно алтернативите, освен в случаите на необходимост от спешна медицинска помощ.
 • Нашите пациенти имат право да дават съгласие за лечението и следователно се счита, че са приели рутинните процедури съгласно това съгласие. Медицинската намеса може да се извърши без съгласие в случаите, когато препоръчителната намеса е спешна и пациентът няма законни представители.
 • Нашите пациенти имат право да участват доброволно в образователни и изследователски програми.

Право на консултация

 • Нашите пациенти имат право да поискат консултация с друг специалист и поемат допълнителното плащане. Ако лекуващия доктор се съгласи, препоръчаното от консултацията лечение се извършва от персонала на лечебното заведение, където пациентът присъства.

Право на отказ от планираното лечение

 • Нашите пациенти имат право да отхвърлят предложено лечение. Лекарят описва възможните последици от отхвърлянето на лечението и взема писмен документ, че те са разбрани от пациента. Ако пациентът откаже лечение с писмен документ, връзката му с нашата болница ще бъде прекратена. Ако пациент, отказал лечение, отново потърси нашата болница, той има право да получи необходимата медицинска помощ и лечение. Служителите на нашата болница не могат да порицават пациента за отхвърлено лечение.

Право да проучи и да знае цените на лечението

 • Нашите пациенти имат право да поискат и да получат ясна и подробна опис-сметка за цената, която трябва да платят в замяна на услугата, предоставена в нашата болница.

Право на социална и психологическа подкрепа

 • Нашите пациенти имат право да носят своите дрехи дотолкова, доколкото не пречат на диагностицирането или процедурите за лечение, да използват ритуали и / или символи, свързани с техните вярвания, да получават социална и психологическа подкрепа, да имат придружител и да приемат посетители.

Право на подаване на жалба

 • Нашите пациенти имат право да правят оплаквания и да бъдат информирани за резултата. Нашите пациенти имат право да подават жалби в отдел Правата на пациента на нашата болница, без това да засяга правото им да се обърнат към съответните професионални организации и съдилища съгласно Закон 6023. Ако някоя жалба не може да бъде решена в нашата болница, те имат право да се обърнат към най-висшия граждански орган на мястото, където се намира здравната институция. Нашите пациенти имат право да прибягват до юрисдикция в рамките на своите законни права.

Право на познаване на болничните правила и практики

 • Нашите пациенти имат право да бъдат информирани за приложимите за тях болнични правила и практики.
 • Нашите пациенти имат право да изискват корекция на неверни данни, свързани с болести, процедури за лечение и записи на фактури, които се съдържат в техните медицински досиета.

Правото да се ползва от религиозни услуги

 • Нашите пациенти имат право да се възползват от религиозни услуги в рамките на болничните правила.
 • В зависимост от възможностите, нашият пациент има право да покани религиозен служител за своите религиозни нужди по свое искане и / или неговия роднина.

Отговорност за предоставяне на информация

 • Нашите пациенти трябва да предоставят вярна и пълна информация за тяхната медицинска история, съществуващи оплаквания, получени лечения, употребявани лекарства и промени в тяхното състояние, и да информират дали са разбрали правилно какво се очаква от тях по отношение на процедурите, които трябва да бъдат извършени.

Отговорност за спазване на плана на лечение

 • Нашите пациенти трябва да спазват плана на лечение, с който се е съгласил и който е препоръчан от лекаря, медицинските сестри и медицинския персонал, отговарящ за лечението му.

Отговорност за отхвърляне на планираното лечение

 • Нашите пациенти са отговорни за последствията от отхвърлянето на лечението или неспазването на инструкциите на лекарите.

Отговорност за заплащане на разходите за преглед и лечение

 • Нашите пациенти трябва да посочат как ще бъдат платени медицинските разходи. Нашите пациенти са длъжни да заплатят цената на процедурите за лечение в рамките на определения от болницата срок. Ако разходите за лечение се покриват от здравно осигуряване и / или друга институция, нашите пациенти трябва да предоставят навреме съответните документи за трансфер.
 • В случаите, когато е необходима спешна намеса и лечение, нашите пациенти или техните законно упълномощени представители трябва да вземат документа от съответната институция, по време на изпълнение на лечението.
 • Нашите пациенти, които имат право на безплатна терапия, трябва да докажат тези права с документи и да декларират, че покриват критериите за безплатна грижа за пациента.

Отговорност за информиране за заразни болести

 • Нашите пациенти, които са заподозрени или диагностицирани с инфекциозно заболяване, не могат да изискват изписване от болницата, освен ако лекуващия лекар не даде разрешение, показващо, че той няма възражения пациента да бъде изписан.

Отговорност да показва уважение

 • Нашите пациенти трябва да уважават правата на другите пациенти и персонала на болницата.

Отговорност за спазване на правилата и практиките

 • Нашите пациенти трябва да спазват правилата на нашата болница и да не допускат случаи като шум, дим и прекалено голям брой посетители, които да излагат пациентите на болницата на опасност.

Отговорност да не прави неподходящи искания

 • Нашите пациенти не могат да изискват лекарства или терапии, които не са одобрени от лекуващия лекар и не са включени в плана за лечение.

Отговорност за спазване на правилата за посетителите

 • Нашите пациенти трябва да приемат посетители в рамките на правилата, определени от нашата болница.

Отговорност за компенсиране

 • Нашите пациенти трябва да компенсират загубите и щетите, които са причинили на имущество или консумативи поради злоупотреба или умишлено действие.

Правила за посетители и придружители:

Компанията на близките и семейството е важна за вашето бързо възстановяване. Важно е вашите посетители да прекарват времето си с вас, но те трябва да покажат уважение към комфорта и благосъстоянието на другите пациенти.

В нашата болница стаите за пациентите са двойни или единични. Във всички наши стаи с пациента може да остане само един придружител. В единичните стаи има легло за придружител. В отделите за интензивно лечение не се допускат придружители.

 • Посещенията се правят между 10.00 и 22.00 часа. В различните отделения може да има различни часове за посещение. Можете да получите допълнителна информация за това от информационното бюро.
 • С оглед на здравето на пациентите, моля, уверете се, че в стаята няма повече от трима посетители.
 • Деца под 10-годишна възраст могат да посещават пациента, ако са придружени от възрастен.
 • По време на всяко изследване или процедура, извършвани върху пациента, моля, напуснете стаята от уважение към поверителността на пациента.
 • Не използвайте мобилни телефони в зони, където се използват медицински уреди.
 • Ако нашите лекари са забранили посетител и / или придружители с оглед здравните цели на пациента, моля спазвайте тази забрана.