ВТОРО МЕДИЦИНСКО МНЕНИЕ

КООРДИНАТОРИ

ПРЕСТОЙ

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

 

Анадолу Медицински Център е първата болница със златна акредитация от Planetree* в Турция и региона за подхода „Персонално ориентирана грижа“

Персонално ориентираната грижа означава, че индивидът не се счита само за “пациент”, а неговите преживявания, ценности, предпочитания и очаквания се поставят в центъра на здравните грижи. Всеки клиент се лекува и обгрижва по уникален начин. Това изисква работа в много посоки, които налагат трансформация в корпоративната култура, изоставяне на старите разбирания за едностранни здравни услуги и осигуряване на партньорство с пациента и неговото семейство. Нашите лекари наистина вярват в персонално ориентираната грижа, те не само я внедриха, но са склонни да я разпространяват и реализират.

Практическо приложение

Създадохме пациентска група от доброволци в болницата. Пациентите не само дават мнения и идеи, но и вземат решения с нас, за да формират бъдещето на болницата. Съветът се събира редовно. Представяме решенията, взети в болницата, на одобрението на Съвета и ги прилагаме на практика след оценката им. Реализирахме много проекти като:

  • Пациентът има достъп до медицинското си досие
  • Пациентът може бъде посещеван денонощно
  • Пациентът и придружителите му могат да участват в грижите
  • Пациентът може да има придружител в интензивни грижи

Също така, ако няма медицински ограничения, планираме грижите и лечението според предпочитаното време за хранене, съдържанието на храната, часовете на сън, предпочитаните посещения на нашите пациенти. Друга новаторска практика е, че разполагаме с кухня, където пациентите могат да приготвят сами ястия. Също така предоставяме много услуги, включително молитвени стаи, йога занимания, музикални концерти, семинари и работилници.

Оценката на персонално ориентираната грижа от пациентите на Анадолу Медицински Център е отлична. Одиторите са получили много позитивни отзиви от пациентските групи: „Хоспитализираните пациенти оценяват положително практиката. Споделят, че тук се чувстват у дома, като в семейство, дори се обръща внимание на конфорта на придружителите им. Пациентите казват, че служителите на Анадолу Медицински Център действат състрадателно, усмихнати и по грижовен начин, различен от другите институции.“

Вижте какво споделят пациентите

* Planetree е международната организация, която въведе концепцията за “пациентски фокус”. Основана в САЩ от пациент, който имал лош опит в болницата през 1978 г., Planetree започна да работи върху това как здравните заведения могат да станат места, които имат по-голям лечебен ефект за пациентите. Поставянето на индивидуалните предпочитания на пациентите на по-високо ниво определят стандартите за акредитация на здравните заведения като Центрове с персонално ориентирана грижа.