ВТОРО МЕДИЦИНСКО МНЕНИЕ

КООРДИНАТОРИ

ПРЕСТОЙ

ПЕРСОНАЛНО ОРИЕНТИРАНА ГРИЖА

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

________________________________________________________________________________

Ние от Анадолу Медицински Център разбираме Вашите притеснения, свързани с вземането на решение за лечение в чужбина. Нашите координатори ще създадат условия за Вашето удобство както преди пристигането Ви, така и по време на престоя Ви. Ще бъдете обгрижени професионално, денонощно и безплатно, на български език.
Услуги по пътуването

След като сте взели решение за лечение в Анадолу Медицински Център и сте уточнили дата за преглед, Вашият координатор ще съдейства за организиране на пътуването Ви до Истанбул и обратно.

Трансферът между летището, автогарата, жп гарата и Анадолу Медицински Център са безплатни. Необходимо е само предварително да ни изпратите информация за часа и мястото на пристигане.

При желание от Ваша страна ще осигурим специализиран транспорт за Вас и придружаващите Ви лица. При необходимост, обезпечаваме и помощ с наземна и въздушна линейка.

Услуги по настаняването

Организацията на резервацията и настаняването се извърша от координатора на пациента.

На разположение за пациентите и техните придружители е Хотел „Анадолу Титаник Комфорт” – намира се в непосредствена близост до основната сграда на болницата и предлага комфортна обстановка, съчетана с прекрасен изглед към морето и парка. С капацитет от 42 легла Хотелът е проектиран така, че пациентите да почувстват домашния уют и удобствата на здравния център.

Спрямо Вашите предпочитания, координаторът може да направи резервация и в други хотели, в района на болницата.

Регистрация
С помощта на консултантите и персоналния преводач, пациентът се регистрира в отдел „Прием на пациенти” като попълва регистрационен формуляр на родния си език. Заедно с медицинския паспорт, пациентът получава гривна за ръка, върху която са изписани неговия протоколен номер, държавата и ползвания език от пациента. Гривната се носи през целия престой в болницата, тъй като тя е определяща за всички процедури, които ще бъдат направени на пациента.

Следваща стъпка е запознаване на пациента с лекуващия лекар и медицинските сестри. Лекарят разглежда изследванията (епикриза и образни изследвания), които пациентът предоставя и в свободен разговор получава необходимата му информация. Пациентът получава подробна информация за назначения от лекаря метод на лечение (консултации, лабораторни изследвания и процедури и др.), вкл. опис-сметка на стойността им.

След прегледа и консултацията на пациента се правят пълни лабораторни изследвания. Докато чака резултатите, той и близките му могат да отдъхнaт в хотела, в специално обособените социални зони или да се включат в организирана обиколка на Истанбул.

Съобразно резултатите от изследванията, лечението може да се проведе по два начина: извънболнично или болнично. Анадолу Медицински Център разполага със стаи, специално създадени за извънболнично лечение – например за химиотерапия и лъчетерапия. При необходимост се правят допълнителни изследвания, които да потвърдят, че здравословното състояние на пациента позволява лекарствена терапия. След излизане на резултатите завършва и процесът на извънболнична регистрация и пациентът получава нова гривна на ръката.

Сигурност на информацията

Анадолу Медицински Център използва системата PACS за съхранение на резултатите от радиологичните изследвания във виртуална среда, като се отделя особено внимание на безопасността им. По този начин резултатите от радиологичните апарати се събират на едно място и се съхраняват в бързодостъпен за лекуващия лекар формат. Благодарение на това, особено при хроничните и раковите заболявания, които предполагат продължително лечение, развитието на болестта се проследява лесно.

В Анадолу Медицински Център се използват системите за кодиране ICD-10 и DRG и информационната система HIS, с които се следят процесите и съхраняването във виртуална среда на архива на пациентите. Със системата за информация, свързана в интернет среда, лекарите почти от всяка точка следят контролирано записите на пациентите.

Използваните информационни системи предоставят възможност за електронна комуникация между лекаря, пациента и близките му и други заинтересовани страни.

Финансова информация

От създаването си досега Анадолу Медицински Център прилага принципа всеки пациент да се посреща с нужното уважение при всяка стъпка на лечението, независимо от неговата платежоспособност. По тази причина добрата комуникация относно финансовите условия е един от приоритетите ни.

Официалните представители в България и департамент Международни услуги предоставят подробна опис-сметка на процедурите и медикаментите, които ще се прилагат в лечението, както и разходите за престой на пациента и неговите близки. Те обсъждат с пациента условията на плащане, за да може той предварително да планира престоя си в Анадолу Медицински Център.

Пациентите могат да заплащат медицинските услуги в брой, чрез кредитни карти или чрез банков превод. В Анадолу Медицински Център е разпопожен банков клон, който обслужва чуждестранните пациенти при плащания и обмяна на валута. На разположение е и банкомат за притежателите на международни карти VISA, Master Card, Union Pay American Express.

Анадолу Медицински Център има сключени договори с много международни застрахователни компании. Пациентите, притежаващи международни здравни застраховки следва да предоставят застрахователна полица на отдел Международни услуги, които ще се свържат със застрахователната компания за потвърждение на условията за плащане съгласно разпоредбите в договорите, сключени от страна на болницата.

За повече информация за банковите преводи и застрахователните компании, моля свържете се с официалните представители в България или с отдел Международни услуги.

Приятен престой

По време на престоя си в Анадолу Медицински Център може да си отпочинете от ежедневния стрес и да се отпуснете в приятна и комфортна обстановка. На Ваше разположение са зони за отдих, салон за красота, магазин за подаръци, парк на комплекса, организирани посещения на туристическите забележителности в Истанбул.