ВТОРО МЕДИЦИНСКО МНЕНИЕ

ПРЕСТОЙ

ПЕРСОНАЛНО ОРИЕНТИРАНА ГРИЖА

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

________________________________________________________________________________

Официални представители в България

Официалните представители на Анадолу Медицински Център в България са връзката на пациентите, предприели лечение в чужбина, с клиниката в Истанбул.

Мустафа Мехмедов Те са хората, на които пациентът трябва да изпрати документацията за заболяването си – снимки, епикризи. След като бъдат преведени на английски език, представителят ги изпраща в Анадолу Медицинския Център в Истанбул, където специалистите се запознават обстойно с историята на заболяването и да предлагат индивидуална програма за лечение. Пакетът документи  съдържа и информация за продължителността и приблизителните разходи по престоя в Анадолу Медицинския Център.

След като пациентът вземе решение за лечение в Анадолу Медицински Център, официалните представители в България осигуряват съдействие при пътуването, посрещането и настаняването на пациента и неговите близки. Те са на разположение по всяко едно време, във всеки един момент, когато пациентът има нужда от тях.

Департамент Международни услуги

Департаментът е създаден, за да осигури пълно обслужване на пациенти от цял свят, взели решение за лечение в чужбина, именно в Анадолу Медицински Център. Екипът координира всички аспекти от посещението на пациента – организира пътуването, посрещането, трансфера до болницата и обратно, резервацията и настаняването в хотела, в непосредствена близост до болницата или други хотели, спрямо предпочитанията на пациента. Екипът съдейства, също така, и за извършването на плащания и обмен на валута, за срещите с медицинския екип и осигуряването на преводач.

Може да разчитате за всичко на нас, защото ние искаме вие и семейството ви да се концентрирате върху процеса на лечението и възстановяването“, казва Аслъ Акиаваш, директор международни услуги.

international

 

Медицинският екип, ръководителите и специалистите в Департамент Международни услуги владеят повече от един чужд език. Те осигуряват индивидуална помощ и предлагат клинични програми за пациентите, за да направят престоя в болницата възможно по-комфортен и безгрижен.

Преводачи

Департамент Международни услуги разполага с професионални координатори, специално обучени за симултантен превод в болнична среда. Екипът говори турски, английски, немски, френски, италиански, румънски, руски, български, арабски и други езици. Те са запознати с културните очаквания на пациентите и се стараят да осигурят пълен комфорт на пациентите, предприели лечение в чужбина.

През времето на престоя в Анадолу Медицински Център българските пациенти имат на разположение пет квалифицирани преводачи на български език.

Екипът от професионални координатори съдейства изцяло и всеотдайно на пациентите и ги придружават безплатно при всички медицински и административни процедури.