Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Невроендоскопия в полза на пациента

Невроендоскопия в полза на пациента

Невроендоскопия е метод за извършването на мозъчни и гръбначномозъчни операции чрез видео изображение през малки отвори посредством 3D технология. Този метод улеснява значително хирурзите и благоприятства пациентите. Проф. д-р Сердар Кахраман, Директор на отделението по неврохирургия към Анадолу Медицински център представя основните приложения, преимущества и рискове на невроендоскопия.

Ендоскопските камери са въведени за пръв път през 20-те години на миналия век. Те са използвани за отваряне на запушени ликворни протоци при деца с хидроцефалия. С развитието на фиброоптичната технология и усъвършенстването на обективите, размерите на камерите намаляват. С добавянето на оперативни канали, в рамките на една и съща процедура може да се извършват микрохирургични операции. В този случай ендоскопските хирургични инструменти могат да бъдат въвеждани в мозъка или гръбнака през много малки отвори на принципа на минимално инвазивния подход.

Къде намира приложение?

В днешно време операциите за лечение на спинална стеноза могат да бъдат извършвани с успех при възрастни, отговарящи на определени условия. При все това, този метод може да бъде използван при извършване на операции на:

  • хипофизата през носа;
  • мозъчни кръвоизливи;
  • кисти и тумори;

Които са разположени вътре в ликворния акведукт. Наред с това се разширява и обхватът на лечение на случаи на възрастни пациенти с хидроцефалия и дрениране на мозъчен абсцес. За да може да се разшири ъгълът на визуализация, който дава микроскопът при откритите микрохирургични операции, се въвеждат гъвкави камери. Този нов метод даде възможност да се преодолеят недостатъците на шънтовите операции, при които се поставя тънка тръбичка за освобождаване на натрупания в абдоминалното пространство ликвор. Чрез невроендоскопия при минимална хирургична намеса може да се проникне директно в кухината на кръвоизлива при спонтанни интрацеребрални хематоми, които най-често се дължат на нелекуваната или неправилно лекуваната артериална хипертония (високо кръвно налягане).

Какви са преимуществата?

Невроендоскопските операции могат да се прилагат на всички пациенти, както деца, така и възрастни. Те трябва да отговарят на определени критерии. Най-същественото предимство на невроендоскопските операции е, че хирургичната интервенция става възможна върху места, които са труднодостъпни при откритата хирургия, без при това да се увреждат нормалните тъкани. Пациентите се възстановяват лесно и бързо се връщат към нормалния си начин на живот.

Съществуват ли рискове?

Невроендоскопията се прилага в ограничен брой университетски клиники и частни медицински центрове в Турция. В отделението по неврохирургия на Анадолу Медицински Център се извършват невроендоскопски операции. Прилагането на този метод изисква специални анатомични и хирургични умения и познания. При прилагане от опитни професионалисти, процентът на усложнения е много нисък. Независимо от това, поради преимуществата на метода и развитието на технологиите в хибридните операционни зали. Можем спокойно да кажем, че областите и честотата на неговото приложение ще се увеличават.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg