Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Хирургическо лечение на митрална недостатъчност

Хирургическо лечение на митрална недостатъчност

Хирургическо лечение на митрална недостатъчност.

През последните години се наблюдава значителен напредък, при което е вторично заболяване на патологиите на дегенеративната митрална клапа. Отличните резултати, които се постигат чрез ремонт на митралната клапа са известни от 20 години. Навлизането на минимални инвазивни техники, развитието на антериорни, постериорни и билафлетни техники за ремонт на клапата, усвояването на ролята и функциите на аннулопластните приспособления спомогнаха през последните 10 години това да бъде предпочитан метод на лечение.

В Кардиологично отделение по Сърдечно-съдова хирургия на Анадолу Медицински център.

Там методът се прилага успешно благодарение на:

  • дългия период на практика;
  • развитието на ехокардиографичните техники ;
  • рутинната употреба на интраоперативни трансезофагиални и ехокардиографични техники.

При все, стратегията на лечение (ремонт или подмяна на митрална клапа) се избира след изследване с ехокардиография, според степента на митрална недостатъчност и анатомичните причини за всеки пациент.

При ремонт на митралната клапа често предпочитаме метода триангуларна резекция, при който се елиминира пролабирания сегмент. Всички ремонтни функции се подкрепят с анулопластен пръстен. При необходимост се създават PTFE неохорди, като по този начин се осигурява леафлетна резистентност. При всички сегменти се прилагат интраоперативни ТЕЕ, които се използват в операционна, и ако е необходимо се прилагат допълнителни интервенции и процедури.

Постигането на добри резултати при ремонт на клапи и възможността процедурата да бъде прилагана многократно, определят този метод като алтернатива на интервенцията за подмяна на клапата. Интервенцията за ремонт на митралната клапа в ранен етап е ефективна и със сериозни предимства. След успешен ремонт на клапата, пациентите с нормален синусов ритъм нямат нужда от антикоагуланти. В сравнение с подмяната на клапата с протеза, ремонтът не само намалява заболеваемостта, но също така има предимство при оцеляването на пациента, имайки пред вид че в 5-те години след подмяна на митралната клапа смъртните случаи са 20-40%.

При пациенти с ремонтирани митрални клапи, които отчитат предсърдна фибрилация, екипът на Анадолу Медицински Център рутинно извършва аблация. По този начин осигуряват на пациента всички предимства на нормалния синусов ритъм.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg