[nggallery id=1]

Медицинско оборудване – Най-съвременното медицинско оборудване в Анадолу Медицински Център и нашата успешна практика в използването му

Анадолу Медицински Център разполага с медицинско оборудване от последно поколение системи и технологии за диагностика и лечение на рак. Тук е внедрен първия Кибернож и до днес специалистите в отделението по радиационна онкология имат богат опит и неоспорим авторитет в радиотерапията и радиохурургията с Кибернож, както и с радиологични системи като True Beam, Radixact, Varian Edge.

В отделението по образна диагностика се ползва медицинско оборудване за томография като ПЕТ скенер (PET/CT), Discovery RT. Прецизни биосии чрез кръвен тест по CTC метода или т.нар. кръвна бипсия, или таргетирана диагностика за рак на простатата чрез системата MR Trus Fusion осигуряват надеждна информация за докторите, но и комфорт за пациента. Минимално инвазивната хирургия чрез робота da Vinci намира широко приложение в лечението на редица заболявания, в това число и лечение на рак.

Центърът за трансплантация на костен мозък е оборудван и обзаведен изцяло по международните стандарти и осигурява лечение на левкемия и лимфома и редица ракови заболявания.

Отделението по Интервенционната радиология прилага ориентираните към диагностика и лечение перкутанни и ендоваскуларни процеси с помощта на специална игла, тел или катетър и допълва методи като ангиографията, компютърната томография и ултразвуковата диагностика. Тук се извършат хемоемболизация и радиоемболизация, за които Анадолу Медицински център разполага с както със съвременно медицинско оборудване, така и с опитни специалисти.

При неврохирургични операции се ползва интраоперативен мултимодален невромониторинг за измерване и записване по време на операцията на електрическите вълни, които идват и отиват в гръбначния мозък. Невромониторингът е един от предпочитаните и често използваните методи в хирургията за осигуряване на по-безопасна операция.

И все пак бих искали да подчертаем, че в съвременно медицинско оборудване за лечение на рак и други социално значими заболявания може да инвестира всяка болница. Но в Анадолу Медицински Център се инвестира в обучението и развитието на медицинските специалисти. Именно тяхната компетентност и опит е един от ключовите елементи в цялостната оферта и позиция на Анадолу Медицински Център като референтна медицинска институция в региона и в света.