Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Сертифицирани в САЩ лекари работят в медицински център в Истанбул

Сертифицирани в САЩ лекари работят в медицински център в Истанбул

През последните години широка популярност придоби Анадолу Медицински Център в Истанбул.

Хората осъзнават цената на здравето си, но за съжаление, едва когато е налице сериозен здравословен проблем. Динамичният живот, който водим, непрекъснатият стрес, на който сме подложени, вредните навици, които са нашите малки удоволствия, са сред нещата, заради които приемаме здравето си за даденост и отлагаме решението на възникнал проблем във времето. И въпреки че звучи клише, неоспорим факт е, че за доброто здраве е нужно да се полагат усилия. И не са достатъчни само здравословното хранене и спортът. Необходимо е, от време на време, да правим профилактични прегледи, да следим здравословното си състояние и да обръщаме внимание на симптомите.

Наясно сме, че всеки здравословен проблем е лечим

Стига да е забелязан навреме. За съжаление, ние, българите, се обръщаме към специалисти тогава, когато състоянието е вече толкова влошено, че и лекарите не могат да ни помогнат. Започва едно безконечно ходене по мъките с една едничка надежда- да спасим живота си или поне да облекчим болките. Някои хора се обръщат към народната медицина, други – към родни лечители, трети се предават, а все по-голяма част – търсят спасение в чужбина.

През последните години  Анадолу Медицински Център в Истанбул заслужи да го наричат – болница на надеждата. Тук не само вярата и надеждата привличат хиляди пациенти от много страни. На първо място трябва да се отбележи, че Центърът разполага с най-модерна апаратура за точна диагностика и лечение. На второ място – методите и подходите са съвременни и персонализирани. Като на преден план се извежда прилагането на мултидисциплинарния подход – съвместната работа с експерти от други специалности. Това прави достъпна употребата на широк спектър от технологии. С които да се планира и осъществи прецизна диагноза или най-доброто лечение за пациентите. И на трето място – дългогодишното стратегическо сътрудничество на Анадолу Медицински Център с американския Johns Hopkins Medicine. Благодарение на който чрез обучения и изследователска работа, лекарите непрекъснато подобряват знанията и уменията си. Те също усвояват иновативни подходи и прилагат ефективни модерни клинични програми.

Сред утвърдените имена на Анадолу Медицински Център

Сертифицирани лекари от САЩ и изтъкнати академици, могат да се посочат тези на:

  • проф. д-р Неждет Юскент, специалист по хематология, вътрешна медицина и онкология;
  • д-р Фатих Гючер, специалист по акушерство и гинекология;
  • проф. Джемил Уйгур, специалист по урология;
  • проф. д-р Кайхан Енгин, специалист по радиационнаонкология;
  • д-р Хюсеин Кемал Раша, хирург, и др.

Всеки от тях е получил образованието си в престижни университети в САЩ и Турция, членува в международни и национални медицински дружества, направил е изследователски разработки и научни статии, редактор или автор е на книги. Немалко от тях са носители на международни награди.

С визията си да се превърне в еталон за здравни услуги Анадолу Медицински Център следва стандартите на изследване, диагностициране и лечение, разработени и прилагани от Johns Hopkins Medicine в САЩ. Добрите специалисти, иновативните технологии, индивидуалното лечение и прилагането на специфична персонализирана терапия са комбинацията от фактори, които гарантират добрите резултати.

Медицинският Център в Истанбул е многопрофилна болница

В нея се прилагат програми в областта на онкологията, общата хирургия, кардиологията, неврохирургията, женското здраве, ин-витро процедурите. Водени от желанието да подобрят качеството на живот на своите пациенти и да предложат здравно обслужване на световно ниво, специалистите от Центъра, насочват своето внимание към пациента още от даването на диагноза според направени вече изследвания, преминава през диагностицирането, съставянето на строго индивидуален план за лечение, провеждане на самото лечение и завършва с грижи по време на следболничния и възстановителен период.

А за удобството на пациента и неговите близки Центърът разполага с международен отдел, който има ангажимента да организира престоя – подготвя документите и съдейства за пътуването и пристигането на лицата в Центъра. Отделът разполага с приблизително 50 човека, обслужващ персонал, които са на разположение на пациентите и техните близки 24 часа в денонощието.

Анадолу Медицински Център не е просто болнично заведение

Той е институция с основен приоритет – правата и сигурността на пациентите. Българският пациент, взел решение за лечение, трябва да знае, че неговият случай ще се изследва и оценява от специален съвет, състоящ се от патолог, рентгенолог, специалист по нуклеарна медицина, медицински онколог, радиоонколог и хирург. Всяка седмица този екип се събира на т.нар. бордсреща, на която се решава и назначава най-подходящия индивидуализиран план за лечение въз основа на здравословното състояние на пациента.

Всеки желаещ може да получи консултация от типа второ медицинско мнение от експерти на Анадолу Медицински Център абсолютно безплатно.

Лицензираните офиси на Анадолу Медицински Център в България се намират в София и Пловдив. По-подробна информация може да се получи от www.anadolubg.com или www.anadolumedicalcenter.bg

Източник: News.bg

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg