Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Най-важното при лъчетерапия

Най-важното при лъчетерапия

Въпреки все по-широкото приложение, около лъчетерапия (радиохирургия и радиотерапия) все още витаят митове. Затова в поредица от статии, ще ви представим най-важното, което трябва да знаете. Ефикасността и страничните ефекти от лъчетерапията са строго индивидуални. Отделението по радиационна онкология в Анадолу Медицински Център разполага не само с най-съвременните технологии, но и с квалифициран и опитен екип. Там се прилага мултидисциплинарен подход в персонализирано лечение и грижа за пациента.

 • агресивно (радиохирургия);
 • адювантно (лечение, което съпътства основното лечение);
 • палиативно лечение (за преодоляване на проблеми като например болки или кървене);
 • превантивна (профилактична) цел.

Лъчетерапията може да се прилага като външно лечение и като вътрешно лечение (брахитерапия).

 • При външната лъчетерапия с помощта на специален апарат се извършва пряко облъчване на туморната зона.
 • При вътрешната лъчетерапия източникът на радиация се поставя директно в тумора или телесните кухини.
 • Както външната, така и вътрешната лъчетерапии, могат да бъдат прилагани при определени пациенти.

Лечението обикновено се извършва под формата на амбулаторно лечение в центровете по лъчетерапия. Използват се специализирани уреди като линейни ускорители, апарат за томография и кибернож. Лекарите, които трябва да Ви препоръчат най-подходящия план на лечение, доза и да Ви насочат към избор на апарат за процедурата, са специалистите по радиационна онкология.        

Членове на медицинския екип, работещ в радиотерапевтичното отделение:

 • Радиационен онколог: лекар, който е специализирал в областта на лъчетерапията (в използването на радиация за лечение на рак), и който препоръчва най-удачния план на лечение и прилагана доза.
 • Сестра по радиационна онкология: Нейната отговорност са сестринските грижи за пациента, осведомяването му за процеса на лечение и страничните ефекти.
 • Радиационен специалист: Лице, специализирано в областта на радиационните технологии, с чиято помощ уредът доставя правилната доза до зоната на прилагане на лечението. Разработва плана на лечение, изпитва точността на одобрените планове, изчислява дозата на прилаганата радиация. Отговаря за контрола и безопасността на уредите.
 • Радиотерапевтични техници: Подготвят отливките, необходими за лечението Ви, снемат планови изображения и поставят радиотерапевтичните уреди в правилното положение.

Освен тях в екипа се нареждат диетолог, физиотерапевт, психолог, както и други здравни работници, наред с другия медицински персонал, работещ в областта на лъчетерапията.

Най-важният член на този екип сте ВИЕ. Затова в поредица от статии ще ви запознаем с процеса на лъчетерапия, какво да правите по време на лечението, какви са страничните ефекти и как да се справите с тях, нужни ли са грижи след радиотерапията.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg