Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Финансиране на лечение в чужбина

Финансиране на лечение в чужбина

Анадолу Медицински Център предлага лечение в чужбина на чуждестранни пациенти срещу заплащане от държавни или обществени фондове. Преди да предприемете постъпване за лечение при нас, моля запознайте се с възможностите и изискванията на съответната институция.

Министерство на здравеопазването (МЗ) на България заплаща за лечение на заболявания на български граждани в чужбина. Това става по преценка за всеки конкретен случай. Български граждани имат възможност да кандидатстват за финансиране и съфинансиране на лечение в чужбина. За лица под 18 г. към център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД). За лица над 18 г. към Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ).

Важно за пациентите е да се информират, дали процедурата, по която биха могли да получат финансиране, изисква предварително разрешение за лечението в чужбина от здравния орган, отговорен за възстановяване на разходите. Също да се информира каква част от разходите по лечението ще бъдат финансирани.

Сред необходимите документи за кандидатстване за финансиране са документи, които Анадолу Медицински Център издава:

– официална медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза. Също така заключения или препоръки от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението.

– официална оферта, потвърждаваща, че лечението ще бъде проведено в Анадолу Медицински Център. В нея е описан периодът на лечение, евентуална дата за хоспитализация, комплексен план за лечение. Както и включващ необходимостта от осъществяване на медицинските дейности, очаквани резултати от лечението. Също и цена на лечението с разбивка на разходите по медицински дейности, начин на плащане и банкови атрибути. Намерение за сътрудничество с ЦФЛД във връзка с пациента и информация за контакт. Документът е на официална бланка, подписан от Изпълнителния директор, представляващ Анадолу Медицински Център.

В случай, че кандидатствате за финансиране от страна на Министерство на здравеопазването – България на костно-мозъчна трансплантация в Анадолу Медицински Център. Трябва да имате пред вид следните условия за одобрение:

  • трансплантацията не може да бъде извършена своевременно в България. Като своевременността се преценява въз основа на официална информация за обичайно необходимото време за получаване на съответното лечение.
  • лечебният метод на костно-мозъчна трансплантация в Анадолу Медицински Център е утвърден в световната медицинска практика за съответното заболяване. Тя е с доказана ефективност в световната медицинска практика;
  • предварително трябва да сте вписан в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация на лицата, чакащи за трансплантация на органи и тъкани.

Ако са налице горепосочените условия, Министерство на здравеопазването – България може да заплати разходите ви за трансплантацията от момента на хоспитализиране до дехоспитализацията за период не повече от 60 (шестдесет) дни.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg