Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Иновации в лъчетерапия на белия дроб

Иновации в лъчетерапия на белия дроб

Ракът на белия дроб е един от трите най-често срещани вида рак при мъжете и жените. Освен това е на първо място по смъртност, вследствие на рак. Според специалистите, рисковият фактор, който е много по-силен от замърсяването на околната среда и генетичните фактори, е употребата на тютюневи изделия. Увеличаването на тютюнопушенето, особено при по-младите възрастови групи, увеличава честотата на рак на белия дроб. Увеличение се наблюдава и по време на пандемичния период. Тъй като сред последиците на COVID-19 е пневмонията на белите дробове, се увеличи дагностицирането на рак на белия дроб при томографското сканиране.

С развитието на технологиите и медицината, ракът на белия дроб вече не е труден за лечение. Разработвайки нови методи за лечение, научният свят опознава все по-добре туморната клетка. С иновативните медицински технологии при лъчетерапия на белия дроб се постигат по-успешни резултати, отколкото в миналото.

Директорът на отделението по радиационна онкология проф. д-р Хале Башак Чаглар на Анадолу Медицински център представят иновациите в лъчетерапията за лечение на рак на белия дроб.

Целеви приложения за лъчетерапия на белия дроб

Лъчетерапията е важна част от днешното мултидисциплинарно лечение на рак. Радиотерапията има важно място в лечението почти на всеки стадий на заболяването. Радиохирургията се използва като стандарт при пациенти с 1-ви стадий на заболяване, които не могат да бъдат оперирани по медицински причини или в случаите, когато операцията не е желана. На световната научна арена има разработки и проучвания на тема „Допълнителен метод ли е операцията в 1-ви стадий на заболяването? Възможно ли е с радиохирургията да се постигне успех подобен на стандартната хирургия?“ Възможно е след 10 години, когато тези проучвания приключат, хирургията и радиохирургията преди лечението да се прилагат като еднакви лечения.

В случаите, когато туморът е отстранен при операция, не се изисква допълнителна лъчетерапия. Лъчетерапията, като стандартно локално лечение е метод, препоръчан едновременно с химиотерапията при лица в стадий III на заболяването (локално напреднал стадий). А при метастатичните заболявания, това е първия избор за локално лечение.

Чувствителните апарати

Освен знанията и опита на специализирания екип, използваните апарати несъмнено имат голям дял в успеха на приложението на радиохирургия. Чувствителните облъчващи апарати като CyberKnife М6 се използват успешно в съвременните радиохирургични приложения. Особено при рак на белия дроб е важно да се използват апарати, осигуряващи дихателен контрол. Белите ни дробове са органите, които се движат най-много по време на дишането. Облъчването на туморите в тази зона е трудно тъй като целевите зони не могат да се задържат неподвижно. С апаратите от ново поколение, осигуряващи  дихателно управление е възможно облъчване на правилната точка. Това се постига с възможностите за изчисляване на позициите, които туморните тъкани приемат по време на дишането.

В периода на лъчетерапия е много важно да се поддържа качеството на живот на пациента. Затова е важно лечението да започне, приложи и завърши възможно най-скоро. Не по-малко важно е пациента да се предпази от страничните ефекти по възможно най-добрия начин.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg