Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Епилепсия – най-често срещаното хронично заболяване в наше време

Епилепсия – най-често срещаното хронично заболяване в наше време

Епилепсия – е хронично заболяване на  главния мозък, с различна етиология, проявяващо се с повтарящи се пристъпи, които често водят до нарушения на съзнанието.

Епилепсията e най-често срещаното хронично заболяване в наше време

Причините за възникването на епилепсия могат да се търсят в:

 • аномалии в развитието на мозъка;
 • черепно-мозъчни травми преди или след раждането;
 • съдови малформации;
 • мозъчни тумори;
 • паразити на мозъка;
 • енцефалити;
 • метаболитни нарушения и др.

„Благодарение на това, че разполагаме с модерна лаборатория за електроенцефалограма, имаме възможност да наблюдаваме спонтанната мозъчна активност на пациента – за 24 часа, 48 часа, и ако се налага, за цял месец. Тези наблюдения ни дават важна информация за вида и честотата на пристъпите. Нещо повече, чрез електроенцефалограмата ние можем да кажем дали пристъпите са устойчиви или не“, информира проф. Тюркер Сахинер, специалист по неврология в Анадолу Медицински Център.

Проявите на това заболяване се изразяват в:

 • големи епилептични припадъци – възникват най-често след събуждане или привечер и се характеризират с внезапно падане, загуба на съзнанието, тонична и клонична фаза, последвани от сън. Смята се, че първичното огнище е в т. нар. центъренцефална система или ретикуларната формация на мозъчния ствол.
 • малки епилептични припадъци – засягат деца между 4 и 12 години,
  имат голяма честота и протичат с краткотрайна загуба на съзнанието, обикновено не повече от 20 секунди, без падане и без изразени гърчове. Малките епилептични припадъци се проявяват с краткотрайно втренчване на погледа и застиване на тялото в определена поза, изпускане на предмети, краткотрайно спиране на четенето или писането.
 • огнищни припадъци – при този вид припадъци съзнанието остава съхранено. Тук говорим за т.нар. Джаксънови пристъпи, при които огнището е в прецентралната (моторен-двигателен Джаксънов пристъп) или постцентралната мозъчна извивка (сетивен пристъп). Моторните Джаксънови припадъци най-често започват с гърчове в ръката, които се разпространяват към съответната лицева половина или към крака. Сетивните Джаксънови пристъпи се проявяват с мравучкания в ръката, лицето или крака. Те са резултат на възбуда в задната централна извивка.

При лечение на епилепсия най-съществено значение има медикаментозното лечение. Прилагат се различни средства, като подборът зависи от характера на припадъците. Трябва да се знае, че ефектът на един препарат не може да се оцени преди той да е прилаган поне 3-4 седмици.

Ако епилепсията не се повлиява, въпреки постигането на необходимите плазмени лечебни концентрации на лекарството, тогава медикаментът се заменя с друг.

„В случаите когато чрез медикаменти не се постигне задоволителен контрол над припадъците се говори за резистентна на медикаментозно лечение епилепсия. В тези случаи може да се приложат различни хирургични методи, при които се прекъсва връзката между епилептичното огнище и мозъчните структури“, допълва проф. Тюркер Сахинер.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg