Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Диагностика и нуклеарна медицина

Диагностика и нуклеарна медицина

Ние не сме привърженици на тяснопрофилната диагностика, тъй като всички системи на организма се влияят една от друга по много и различни начини. По тази причина предлагането на комплексни и интегрирани грижи за пациента е основен принцип за нас.

Анадолу Медицински Център притежава най-модерна апаратура за съвременна диагностика и нуклеарна медицина. Нашето стратегическо сътрудничество с Johns Hopkins Medicine ни дава възможност да предлагаме значително подобрени услуги още от поставяне на точна диагноза до решаване на индивидуалната програма на лечение.

Методи на диагностика

 • Клинична лаборатория
 • Патология
 • Микробиология
 • Генетика

Методи на образна диагностика

 • Визуална радиология
 • Интервенционна радиология
 • Нуклеарна медицина
 • PET/CT (позитронна емисионна томография / компютърна томография)

Методи на иновативна диагностика

Нуклеарна медицина

Основна задача на отделението по Нуклеарна медицина към Анадолу Медицински Център е да определя дали костите и органите функционират нормално. Също така и дали е налице рак, инфекция или травма. Областите на приложение на изследванията в отделението по нуклеарна медицина са:

 • Неврологични заболявания: ранен стадий на инсулт, болестта на Алцхаймер. Както и оценка на каротидна артерия преди операция, определяне огнище на епилепсия, оценка на състоянието след травма на главата
 • Онкологични заболявания: местоположението на тумор и метастази. Определяне стадия на тумор, оценка на реакция на лечение, лечение на болка в костите поради рак
 • Сърдечни заболявания:
  • откриване на коронарна болест;
  • оценка на ефикасността на байпас операция;
  • оценка на ефикасността на лечението на конгестивна сърдечна недостатъчност;
  • диагностика на дясна коронарна инсуфициенция;
  • оценка на донорско сърце;
  • подбор на пациенти за байпас или ангиопластика;
  • оценка на сърдечния риск преди операция;
  • наблюдаване влиянието на химиотерапията върху сърцето;
  • количествени оценки на шънтове;
  • диагностика на инфаркт преди ензимни промени
 • Белодробни заболявания: диагностициране на белодробен емболизъм, оценка на донорски бял дроб
 • Бъбречни заболявания: диагностика на уринарен тракт, обосноваване на високо кръвно налягане поради стесняване на кръвоносни съдове в бъбреците, оценка на приноса на двата бъбрека към общата функция, оценка на бъбрек от донор, диагностика на бъбречна инфекция (пиелонефрит), диагностициране на наранявания на бъбрека
 • В ортопедията: откриване на скрити наранявания на костите, спортни наранявания, диагностициране на костни възпаления (остеомиелит), диагностициране на ставни заболявания и стадий на развитието им, определяне на местоположение на биопсия в тумори
 • Други приложения: диагностициране и лечение на хипертироидизъм (болест на Грейвс), на жлъчна инфекция (остър холецистит), идентификация на местоположението на скрита инфекция, диагностициране на остро гастроинтестинално кървене, диференциална диагностика на болести на тестисите

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg