Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Гинекологична онкология

Гинекологична онкология

Гинекологична онкология е обособено звено на сътрудничество между  онколозите и гинеколозите на Анадолу Медицински център. Усилията на експертите са насочени към доброто здраве на жените през всички етапи от живота чрез профилактични прегледи, скрининг тестове и максимално щадящи методи на лечение.

В отделението по Гинекологична онкология се лекуват пациентки със злокачествени заболявания на женските полови органи. Опитен екип от тясно специализирани експерти третира всички здравни проблеми, засягащи жените, с помощта на съвременните медицински технологии.

Лечение на рак

Оптималната предоперативна индивидуална оценка и планиране на лечението са крайъгълните камъни на нашия подход. В съответствие с това ние използваме различни методи за получаване на радиологични изображения (Т.Е. ехография, магнитен резонанс, компютърна томография, ПЕТ скенер) и/или колпоскопия според нуждите на пациентката. След изготвянето на предоперативната оценка, лечението на всяка пациентка се планира от страна на мултидисциплинарния екип от онкологични радиолози, онколози, радиолози и патолози.

Най-добрият резултат зависи от оптималното хирургично лечение. Тези операции се извършват от опитни лекари, обучени в престижни гинекологични онкологични центрове. Оптималното завършване на хирургичното лечение често изисква сътрудничеството с други отделения като анестезиология, урология, патология, обща и гръдна хирургия. Ние вярваме, че минимално инвазивната хирургия, съчетана с мултидисциплинарния подход, дава най-добрите резултати за нашите пациенти и качеството на техния живот.

В отделението по гинекологична онкология се лекуват:

  • Рак на маточната шийка,
  • Рак на матката,
  • Рак на яйчниците,
  • Кисти на яйчниците,
  • Миома,
  • Полипи на матката.

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg