Продължете към съдържанието

Анадолу Медицински Център

Болница сред ТОП 10 в света

Анадолу Медицински Център е болница сред ТОП 10 в света, предлагащи здравни услуги на пациенти от цял свят. Пациентите се възползват от възможностите на модерната медицина с ново и цялостно разбиране за здравната грижа. 

Наред със специализацията в области като онкология, сърдечно-съдова медицина, гинекология и инвитро, неврохирургия и минимално инвазивни процедури, в нашата болница се прилага мултидисциплинарен подход към всеки случай.

Пациентът е в центъра на вниманието. В обслужването си Анадолу Медицински Център определя като свой основен приоритет правата на пациентите и тяхната сигурност.

Johns Hopkins Medicine

Анадолу Медицински Център предлага интегрирано медицинско обслужване, в стратегическо сътрудничество с Johns Hopkins Medicine, САЩ. 

Дългосрочното стратегическо сътрудничество с Johns Hopkins Medicine от 2002 до днес, допринася за качеството на обслужването, за развитието на обучението и повишаването на експертизата на медицинските кадри. То подпомага визията на Анадолу Медицински Център да се превърне от модерна болница в Турция в референтен център в областта на здравеопазването в световен мащаб.

Нашите ценности

•  Полагаме усилия да вникнем в нуждите на нашите пациенти и близките им, като имаме предвид целия процес, за да предложим качество на обслужване, което надминава техните очаквания. Желаем те да почувстват нашето гостоприемство. Стараем се да им предоставим необходимата подкрепа, за да могат да възстановят здравето си.

Като най-важен свой приоритет възприемаме сигурността на пациентите и техните близки. С открита комуникация се стараем да разберем културните, физическите и психологическите им потребности, за да можем без предубеденост да защитаваме правата им. При нас пациентите получават медицински преглед и обслужване, като предварително определяме възможните рискове.

Ние вярваме, че обучението и удовлетворението на нашия персонал е ключът към реализацията и усъвършенстването на нашата болница. Вярваме в силата на конструктивната екипна работа и прилагаме мултидисциплинарен подход на лечение. Подкрепяме съвместната дейност на различните медицицински области за обмен на идеи, знания и мнения. Гласуваме доверие на пациента като част от нашия екип.

Да използваме обективна информация, вместо интуиция, чувства и експериментиране, е един от приоритетите ни, защото това има решаващо значение при вземането на надеждни решения и предприемане на действия. Стремим се към постоянно усъвършенстване и развитие, което се основава на използването на свежи знания, възгледи и иновации като фундамент.

Ние сме чувствителни към здравните потребности на обществото. С цел повишаване на качеството на живот, полагаме усилия да предоставим най-доброто обслужване в областта на здравеопазването. Едновременно с това проявяваме особено старание за опазване на околната среда. Контролираме отпадъчните продукти на нашата болница, за да сведем до минимум замърсяването на въздуха, водата и почвата.

лечение в Турция, Анадолу Медицински Център

Защо да изберете Анадолу Медицински Център?

Лечение в чужбина е решение, но най-важното е да изберете правилната болница.

Johns Hopkins Medicine, USA

Договорът за афилиация със световноизвестния Johns Hopkins Medicine подпомага трансфера на знания да предоставяме медицински услуги по световни стандарти.

Медицински лидер с JCI accreditation

Авангардните методи и технологии, висококвалифицираните опитни специалисти, индивидуалния подход в грижата за пациента осигуряват високите клинични показатели.

Години наред в TOP 10 Global hospitals

Отличена като болница, която осигурява съвременно медицинско лечение и всеобхватна грижа за чуждестранни пациенти, вкл. със златната акредитация от Planetree.

Официално представителство на Анадолу Медицински Център

Представителството в България не е медицинско заведение и предоставя само безплатни услуги за организиране на лечение в болницата в Истанбул, Турция.